Před třomi lětdźesatkami so w Budyšinje we wšelakich ...

wutora, 19. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
 Mario Ošika  Foto:  archiw SN  Mario Ošika Foto: archiw SN

Serbske Nowiny zhladuja na sporto­we stawizny

Koronapandemije dla dósta sportowa redak­cija Serbskich Nowin minjene tydźenje jenož jara mało sportowych přinoškow a powěsćow, a tomu zawěsće hi­šće­ chwilu tak wostanje. Wšako su wu­bědźowanja dale zakazane. Zhladujemy tuž raz wróćo na historiski sport před 30 lětami. Nimo toho poskićimy w zwisku z historiskim sportowym podawkom interview ze sportowcom, kiž bě tehdom aktiwnje wobdźěleny. Mia-Katarina Hrjehorjec z Róžanta je we wudaćach SN z lěta 1990 listowała a mjez druhim wuslědki 35. sportoweho swjedźenja župy „Jan Skala“ namakała.

Podamy tu lisćinu dobyćerjow swjedźenja 35. sportoweho swjedźenja župy „Jan Skala“, kotryž wotmě so sobotu, 29. septembra 1990. Wuslědki běchu wutoru, 2. oktobra 1990, w Serbskich Nowinach wozjewjene.

Běh z hoberskimi sněhakami

1. „Bjarnat Krawc“ Drježdźany

2. SWW „Korla Janak“ Budyšin

3. „Sorabija“ Lipsk

Ćahanje powjaza

1. „Bjarnat Krawc“ Drježdźany

2. „Sorabija“ Lipsk

3. SWW „Korla Janak“ Budyšin

Jejowy běh

1. „Bjarnat Krawc“ Drježdźany

2. SWW „Korla Janak“ Budyšin

3. „Sorabija“ Lipsk

Třinóžkowy běh

1. „Sorabija“ Lipsk

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND