Kowar: Trajny zaćišć zawostajili

wutora, 26. julija 2016 spisane wot:

Čłonojo přihotowanskeho wuběrka Domowiny­ za lětušu 3. koparsku europeadu w Južnym Tirolu su ju wčera w Hórkach wuhódnoćili.

Zazběhowy program

póndźela, 25. julija 2016 spisane wot:

Koparske zwjazki podawaja tule dalše hrajne plany za sezonu 2016/2017. Prěnje pjeć partijow zazběhoweho programa smy za koparske cyłki z Chrósćic, Kulowa, Ralbic, Radworja, Pančic-Kukowa a Njebjelčic smy do přehlada zestajeli. Njezbožowna je konstelacija w stafli III wokrjesneje ligi. Tam hrajetej serbskej cyłkaj SJ Njebjelčicy a ST Marijina hwězda stajnje w samsnym času a samsny dźeń doma. Z přehlada tež wučitaš, zo nastupja Njebjelčanscy koparjo stajnje přećiwo tomu cyłkej, přećiwo kotremuž su Pančičenjo tydźeń do toho hrali.

Krajna klasa, wuchod

SJ 1981 Chrósćicy:

14.08. 15:00 SJ Chrósćicy

   – ST Horni kraj

28.08. 15:00 Fortuna Trjebin

  – SJ Chrósćicy

11.09. 15:00 Nowosólc-Hródk

  – SJ Chrósćicy

18.09. 15:00 SJ Chrósćicy

  – Drježdźanski SC

25.09. 14:00 Biskopicy 08 II

  – SJ Chrósćicy

Wokrjesna wyša liga

Módro-běli Kulow:

13.08. 15:00 Wojerowski FC – Kulow

20.08. 15:00 Kulow – Rakecy

27.08. 15:00 Kulow – Großröhrsdorf

03.09. 15:00 Połčnica – Kulow

17.09. 15:00 Kulow – Wjelećin

Sokoł Ralbicy/Hórki:

14.08. 10:30 LSV Hory – Ralbicy

21.08. 15:00 Ralbicy – Kinsp./Łužnica

28.08. 15:00 Ottend.-Okrilla – Ralbicy

04.09. 15:00 Ralbicy – Bukecy

18.09. 15:00 Ćisk – Ralbicy

Wokrjesna liga, stafla II

ST 1922 Radwor:

14.08. 15:00 Radwor – Hory II

21.08. 14:00 Łaz/Běły Chołmc

  – Radwor

28.08. 15:00 Radwor – Ćisk II

SJ Chrósćicy

– ST Ćisk 3:2 (1:2)

Za domjacych hrajachu: Králíček – Pöpel, Kunze, Cyž, Schulze, Šafář, Zahrodnik, Špitank, Runt, Sentivan, Dehn, Młynk, Domaška, Henčl, Bogusz, Budar

Serbscy triatleća pódla byli

póndźela, 25. julija 2016 spisane wot:
We wobłuku 33. Lipšćanskeho triatlona su wčera tež serbscy triatleća startowali. Marian­ Žur z Lejna (na wobrazu naprawo), Beno Šołta z Miłoćic a Jan Lešawa z Bu-dyšina běchu­ połdra kilometra we wodźe, 40 kilometrow na kolesu a po tym hišće 10 ki­lometrow w sportowych črijach běžo na asfalće po puću. Beno Šołta docpě cil po 2:26 (hodź.), Marian Žur doběža 2:31 a Jan Lešawa po 2:36. Serbscy sportowcy mějachu z ćežemi wojować: Po prěnich metrach běchu płuwanske nawoči Šołty połne wody; Lešawje skoči při kolesowanju rjećaz z ricla; a Žur měješe při běhanju pro­blemy z muskulaturu. Cil wšak su přiwšěm docpěli. Foto: Beno Šołta

Přihotuja so na sezonu

póndźela, 25. julija 2016 spisane wot:

ST 1922 Radwor  

– SJ Njebjelčicy 2:5 (2:4)

Za hosći zasadźeni: D. Ričel – Hrjehor, Haška, Kral, Janca, Hanuza, Lejnart, Fl. Ričel, Korjeńk (Cyž), Hoelzel, Čornak

Trenarjej Detlef Panic a Handrij Krawčik zwołaštaj aktiwnych koparjow Njebjelčanskeje sportoweje jednotki do treningoweho zazběha. Po tym bě hišće triatlon (płuwanje, běhanje a kolesowanje) wupisany, na kotrymž so jědnaćo dobrowólnje wobdźělichu. Po dalšim treningu minjenu wutoru přewjedźechu Njebjelčenjo testowu hru w Radworju.

Na krasnym sportowym arealu „Zeleneje hałžki“ nawjedowaše cyłk trenarja Pětra Bejmaka po krótkim času ze spěšnje wuhratymi wrotami. Hosćo trjebachu cyłu chwilu so do hry namakać. Poněčim so suk torhny a tak padny w prěnim połčasu šěsć wrotow. Njebjelčenjo nawjedowachu po prěnich 45 mjeńšinach 4:2 a dobychu skónčnje 5:2. Wrota za nich třělichu Lejnart (2), Čornak, Janca a Hanuza. Wuslědk samy tón dźeń njebě za wobě zastupnistwje přewažny, ale wjele­ bóle zhromadne hraće po ćežkich treningowych jednotkach. Bjarnat Deleńk

Ričel wupomhał

póndźela, 25. julija 2016 spisane wot:

SJ Njebjelčicy

– ST Ćisk II 2:2

Za domjacych zasadźeni: D. Ričel (46. Hahn), Šołta, Deleńk, Kral, Hoelzel, Janca, Lejnart (60. Hanuza), Cyž, Fl. Ričel (70. Fr. Ričel), Čornak

Za wčera dopołdnja bě testowa partija přećiwo druhemu zastupnistwu z Ćiska dojednana. Hosćo prezentowachu so jako spěšny a technisce derje hrajacy cyłk. W 21. min. woni 0:1 nawjedowachu. Krótko po tym pak Robert Lejnart z derje wuhratymi wrotami wuruna (23.). Na woběmaj stronomaj běchu spěšne a rjane pasaže widźeć.

Hnydom po zasozahwizdanju docpě Florian Ričel po krasnej kombinaciji 2:1 (48.). Hosćo prócowachu so wo wurunanje. W 65. min. poradźi so jim to tež, přez zmylk w škitnym pasmje. Pola domjacych wupomha Frank Ričel, kotřiž běchu pobrachowacych ludźi dla w nuzy. Bjarnat Deleńk

Widźał, słyšał, napisał (25.07.16)

póndźela, 25. julija 2016 spisane wot:
Awtor dźensa Ludwig Zahrodnik

Bórze zahaja so w brazilskim Rio de Janeiru Olympiske lětnje hry. Sportowcy z cyłeho swěta zetkaja so k sportowemu wubědźowanju a k mjezsobnemu zeznaću. Hižo na antikskich olympiskich hrach w Grjekskej knježeše zasada, zo maja za čas hrow brónje mjelčeć. Dźensa so hižo nichtó po tym nima. W Syriskej wojowanja dale póńdu, a zawěsće tež hrózbne terorowe nadpady njewomjelknu.

Sport (22.07.16)

pjatk, 22. julija 2016 spisane wot:

Wjesny swjedźeń a sport

Na wjesnym swjedźenju w delnich Sulšecach pola Kulowa tež sportuja. Dźensa wubědźuja so tam wot 17.30 hodź. wohnjowi wobornicy, starši hač 40 lět w hašenju. Jutře chcedźa wot 14 do 16 hodź. jědnatki třěleć. Za to je so 25 cyłkow přizjewiło.

Maja hišće swobodne městna

Sakski volleyballowy zwjazk poskića za wukubłanje sudnikow hišće swobodne městna. Kurs za volleyballowych sudnikow kategorije D započnje so 29. julija w Freibergu. Přizjewjenja su móžne pod www.ssvb.org sudnicy – zarjadowanja – wukubłanje.

Koparske testowe hry

22.07. 18:00 Kamjenc – Wismut Gera

23.07. 14:00 Budissa – Rudolstadt

23.07. 14:00 Chrósćicy – Ćisk

23.07. 15:00 Běła Woda – Kulow

24.07. 10:30 Njebjelčicy – Ćisk II

27.07. 18:30 Kamjenc – Biskopicy

Beachtura Satkule

Dalši beachvolleyballowy turněr młodeje žołmy Radija Satkula je přichodnu póndźelu w Pančicach-Kukowje. Hrać chcedźa tam wot 19 hodź. Za wulki turněr 22. awgusta w Miłoćicach hižo žane přizjewjenja móžne njejsu.

Płuwanski seminar

41lětny, z Łupoje pochadźacy Ingo Adam, předsyduje dwurěčnemu Sportowemu towarstwu 1922 Radwor a je runočasnje trenar wuspěšneje młodźiny A, kotraž twori hrajne zjednoćenstwo z ST 1896 Wulkej Dubrawu.

Wučeny monter za płun a wodu, přewza zastojnstwo předsydy Radworskeho ST před wosom lětami. Zasłužbny sportowy přećel Ingo Schulze bě tehdy nahle zemrěł. Swój aktiwny čas w dorosće měješe Adam we Wulkej Dubrawje a pozdźišo pola muži druheho mustwa w Radworju. Wuchodźujo so při tamnišim sportnišću wobkedźbowaše wón trenarja, kiž tam sam z dźěćimi trenowaše. A Adam jemu hnydom pomhaše. Tele dožiwjenje bě trajne.

Pančičenjo turněr dobyli

srjeda, 20. julija 2016 spisane wot:

Tež w Njebjelčicach su młodostni njedawno beachvolleyballowy turněr z wosom mustwami přewjedli. Wone běchu z Radworja, Nuknicy, Pančic-Kukowa, Chrósćic, Mi­łoćic, Serbskich Pazlic a Njebjelčic. Wosme zastupnistwo bě CTP-crew, štož su čłonojo młodźinskeho kluba­ Serbske Pazlicy/Njebjelčicy. Woni běchu turněr hłownje organizowali.

W skupinje A hrajachu Miłoćicy, Ra­dwor, Serbske Pazlicy a Njebjelčicy, w skupinje B Pančicy-Kukow, Nuknica, CTP-crew a Chrósćicy. W skupinje A so prěnje hry njerozsudnje skónčichu, tak zo bě wočiwidne, zo dyrbja so małke dypki ličić. Nawjedowali su Radwor kaž tež Serbske Pazlicy ze štyrjomi dobytymi sadźbami. Radworčenjo pak mějachu wjace małkich dypkow a so tak přesadźichu.

W skupinje B so wot wšeho spočat­ka pokazowaše, zo budźetej mustwje z Chrósćic a Pančic-Kukowa najlěpšej. W poslednjej hrě zetkachu so Chróšćenjo z volleyballistami z Pančic-Kukowa. Klóšterscy sportowcy móžachu so we woběmaj sadźbomaj přesadźić, a nastupichu w finalu přećiwo Radworjej.

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND