Widźał, słyšał, napisał (17.08.20)

póndźela, 17. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa André Strelow

W meji pisach wo wuskutkach tučasneje situacije na hrajnišćach. Hry bjez přihladowarjow běchu někak njepředstajomne, runje tež hladajo na atmosferu zwonka. Nětko, tři měsacy pozdźišo, mamy nazhonjenja a smy wězo mudriši. Fakt je, zo faluja emocije. Kopańca bjez přihladowarjow je kaž poliwka bjez sele. To so tež jasnje na zelenym kopanišću pokaza. Runje hladajo na štwórćfinale w champions league w hrě mjez Mnichowčanami a FC Barcelonu. Wysoke dobyće měješe tři přičiny. Sprěnja neutralne hrajne městno: Žane mustwo njeměješe domjacu lěpšinu. Potom wosebity k.o.-modus: Jenička hra rěka, so na tajku tež prawje nastajić. Mnichowčenjo koncentrowachu so połnje na tutón system. Tež hrajer FC Bayern Joshua Kimmich po hrě jasnje wupraji, zo chcychu přećiwnika přez cyły čas dominować. To so tež ­perfektnje poradźi. A naposledk wězo atmosfera: Tež w tutym dypku mějach zaćišć, zo njewědźachu Messi a co. prawu wotmołwu na hrajny system trenarja Hansija Flicka.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND