Widźał, słyšał, napisał (24.08.20)

póndźela, 24. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Michał Nuk

„Wšako je kopańca najwažniši sport we Łužicy.“ – kónčna sada kolumny zašłeho tydźenja je mje trochu k přemyslowanju hnuła. Móžu intenciju wuprajenja sćěhować, hdyž wěm, zo přińdźe z pjera někoho, kiž je sam wot swojeje młodosće sem kopańcu hrał a so dale po aktiwnej karjerje za swój sport zasadźuje. Štož je wšeje chwalby hódne, přetož tajkich ludźi, hač jako sudnik, trenar, organizator, kóžda sportowa družina trjeba.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk