Tójšto zmylkow, ale tež moralku pokazali

póndźela, 17. decembera 2018 spisane wot:

VFR Aalen

– FC Energija Choćebuz 3:3 (1:1)

Zestawa hosći: Spahić – Weidlich, Stein, Matuwila, Bender, Holthaus, Gehrmann, Viteritti (78. Beyazit), Geisler (61. Zimmer), Scheidhauer (61. Rangelow), Mamba

Dyrbimy koparjow FC Energije Cho­ćebuz hladajo na moralku chwalić abo je pře­co zaso nastawacych zmylkow dla kritizować? Na wobě prašeni rěka wotmołwa haj. Při pinčnym duelu třećeje ligi prezentowachu woni w Aalenje po započatkarskich zmylkach domjacemu mustwu wrota na tableće (13., 48., 67.). Jenož derje pak, zo bě moralka w porjadku a zo su so trójce ze zastatka wuswobodźili. Tak na přikład, jako trjechi Streli Mamba k 1:1 (24.). Do toho bě Torbenej Rehfeldej bul při šěsnatce wotewzał. Dalše wrota poradźichu so 22lětnemu w 65. min., jako wón hrajny nastroj do kuta třěli. Třeće nawjedowanje pak přewostajichu koparjo Energije VFR Aalenej w 67. min. Tak trjebachu hosćo tójšto zboža, jako z poslednim spjećowanjom dwě sekundźe do wothwizdanja přez Dimitara Rangelowowy hłójčkowany bul znajmjeńša hišće minimalny cil docpěchu. Georg Zielonkowski

Dalšej hrě FC Energije

22.12. 14:00 FC Hansa Rostock –

  FC Energija Choćebuz

Awtorka dźensa

Halena Jancyna

Sport (14.12.18)

pjatk, 14. decembera 2018 spisane wot:

Sokoł skedźbnja na termin

Zamołwići Serbskeho Sokoła, třěšneho zwjazka serbskich sportowčow a sportowcow, skedźbnjeja na termin přizjewjenja za 37. sokołski wolejbulowy turněr wo pokal Domowiny. Tón budźe klětu 2. měrca w sportowni na Budyskim Třělnišću. Zajimowane cyłki njech hač do 31. decembra startowy pjenjez 20 eurow na konto Serbskeho Sokoła přepokazaja: Wokrjesna lutowarnja Budyšin, IBAN: DE31 8555 0000 1000 0983 77 / pod wužiwanskim zaměrom prošu napisać: mjeno mustwa a zamołwiteho a jeho e-mai­lowu adresu. Šulerske cyłki žadyn startowy pjenjez płaćić njetrjebaja. Přepokazanje je zdobom přizjewjenje.

Wolejbulowe partije

Wolejbulistki a wolejbulisća z Pančic a Worklec maja jutře štyri par­tije na hrajnym programje.

15.12. 13:00 JTVG Koblicy –

  HZ Pančicy-Worklecy (ž)

15.12. 13:00 1. VV Freiberg –

  Motor Mickten (we Worklecach, pokal, hra 1)

15.12. 14:30 Viktoria Worklecy –

  přěhračk hry 1 (we Worklecach, pokal, hra 2)

15.12. 16:00 Viktoria Worklecy –

  dobyćer hry 1 (we Worklecach, pokal, hra 3)

Kónctydźenska kopańca

Radworski koparski dorost najwuspěšniši

štwórtk, 13. decembera 2018 spisane wot:

Byrnjež runje zymska přestawka była a žane dypkowe koparske hry njebyli, to dawno hišće njerěka, zo nihdźe nichtó­ za bulom njehoni. Tójšto sportowych towarstwow přewjeduje tučasnje halowe koparske turněry. Tak tež minjenu sobotu, jako přeprosy sej FSV Budis­sa Budyšin na wjacore halowe turněry dorostowe mustwa.

Hižo dopołdnja wubědźowachu so cyłki młodźiny F, popołdnju regionalne a nadregionalne mustwa młodźiny E. W tym kole bě jich sydom: FSV Budissa Budyšin, Turbina Drježdźany, SZ Blankenburg, ST 1922 Radwor, ST Horni kraj Sprjewja, Jednota Kamjenc a ST Porchow. Wone hrajachu přeco dźesać mjeńšin, kóždy přećiwo kóždemu.

Wot wšeho spočatka je za Radworskich koparjow jara­ derje běža­ło. Woni dominowachu w nimale kóždej partiji a dobychu někotre samo z tójšto wrotami rozdźěla. Jeničce přećiwo Budissy z Budyšina hrajachu njerozsudnje 1:1. Přiwšěm to dosahaše turněr dobyć.

Młodźi Radworčenjo wjeselachu so nad pokalom, medalju a słódkosćemi. Nimo toho wuznamjenichu Cajusa­ Wi­ćaza jako najlěpšeho třělca wrotow a Johanu Wjeselic jako najlěpšu hrajerku.

Wulka hańba a katastrofa

štwórtk, 13. decembera 2018 spisane wot:

Pinca tabulki wokrjesneje wyšeje ligi

10. Motor Kumwałd 14 25 : 31 19

11. TSV Połčnica 15 26 : 35 19

12. ST Hnašecy-Dobruša 15 27 : 33 18

13. SG Großnaundorf 15 28 : 36 13

14. ST Porchow 15 24 : 36 12

15. Zeleno-běli Bukecy 15 18 : 53 11

16. ST Radwor 15 14 : 42 5


ST Porchow – ST Radwor 8:0 (4:0)

Zestawa hosći: Hain – Henke, Reinecke (46. Omran), Bauer (46. Amar), Šěrak, Nuk, Wjeńka, Rachel, Kral (68. Pěčak), Wjacławk, Hančik

Katastrofa a wulka hańba, někak tak hodźi so hra koparjow Radworskeho ST minjenu njedźelu w Halštrowje pře­ćiwo Porchowej wopisować. Jeno sydom dnjow po domjacym wuspěchu přećiwo třećemu tabulki, Póstej Germaniji z Budyšina, su woni direktnemu konkuren­tej w tabulce 0:8 wysoko podleželi. Na čim je zaležało, hodźi so ćežko rjec. Kóžda wotmołwa klinči skerje kaž wurěč. Štóž sej w prěnim połčasu w běhu štyrjoch mjeń­šin troje wrota napraskać da a w druhim w běhu pjeć mjeńšin dalše troje, změje sej ćežko we wokrjesnej wyše lize. Porchowčenjo sami njejsu z tajkim wysokim rezultatom ličili.

Třeći raz za sobu přěhrali

srjeda, 12. decembera 2018 spisane wot:

SJ Chrósćicy II – FSV Łuty 0:2 (0:2)

Zestawa domjacych: Hejduška (22. Klimant) – M. Donat, Mark, Wowčer, Le­šawa, Šołta, C. Šmit, Špitank, Mohaupt (61. D. Šmit), Liznar, J. Donat (83. Pjetaš)

W poslednjej hrě prěnjeje połserije poho­sći rezerwa Chróšćanskeje SJ koparjow z Łutow. Wězo by dobyće optimalny zazběh do zymskeje přestawki był, wšako su Chróšćenjo hižo w minjenymaj tydźenjomaj njetrjebawši přěhrali.

Wuslědki (12.12.18)

srjeda, 12. decembera 2018 spisane wot:

Kopańca, krajna klasa

Sprjewja – Nowe Město 3:2 (2:0)

Großröhrsdorf – Weixdorf 1:1 (1:1)

Neugersdorf II – Ćisk0:1 (0:0)

Rotacija Drježdźany – Trjebin 2:2 (1:2)

Laubegast – Oderwitz II 3:0 (2:0)

Chrósćicy – Drježdźany-Strěžin wupad

Borea Drježdźany – Běła Woda  1:1 (1:1)

1. LSV Nowe Město 13 40 : 17 26

2. Laubegast 13 31 : 16 25

3. FC Neugersdorf II 12 21 : 16 22

4. VfB Běła Woda 1909 13 38 : 23 20

5. SZ Drježdźany-Strěžin 11 20 : 13 19

6. ST Ćisk 13 22 : 21 19

7. SG Weixdorf 13 25 : 25 17

8. SC Borea Drježdźany 13 20 : 23 15

9. FSV Oderwitz II 12 15 : 17 14

10. TSV Rotacija Drježdź. 13 21 : 29 14

11. SJ Chrósćicy 11 24 : 31 13

12. ST Horni kraj-Sprjewja 13 21 : 45 13

13. SC Großröhrsdorf 13 19 : 22 12

14. ST Trjebin 13 15 : 34 9

wokrjesna wyša liga

Wojerowski FC – Hory 3:1 (1:0)

Połčnica – Ramnow1:2 (0:1)

Kulow – Ralbicy/Hórki 0:0 (0:0)

Rakecy – Bukecy9:0 (3:0)

Germ. Budyšin – Kinspork/Łužn. 4:1 (1:0)

Hnašecy-Dobruša – Kumwałd 2:1 (1:0)

Großnaundorf – Němske Pazlicy 2:4 (2:2)

Porchow – Radwor8:0 (4:0)

Bär woboje wrota třělił

wutora, 11. decembera 2018 spisane wot:

Budissa Budyšin – Biskopičanske KT 2:0 (2:0)

Zestawa domjacych: Schulz – Bär, Patka, Weiß, Kral, Mack (77. Krawčik), Schlicht, Ciapa, Merkel (83. Treu), Bönisch (90. Langr), Schmidt

Minjeny pjatk wječor přewjedźeštaj na Budyskej Młynkec łuce hosćićel Budissa a Biskopičanske KT w njepřestajnym dešću hornjołužiski koparski derby. 608 ludźi pak sej jón přiwšěm wobhlada. W hrě prěnjeje połserije bě Budissa w 96. min. dobyće njezbožownje z ruki dała. Nětko pak chcyše wuspěšniša być a sej wšitke dypki zdźeržeć. Dypkowa partija druheje połserije bě zdobom poslednja winowatostna hra w tutym lěće.

Kónčny staw w Chrósćicach:

1. Wučerjo SGB     10:0

2. ST Radwor      7:3

3. Abiturienća lěta 1996      5:5

4. Viktoria Worklecy      3:7

5. SJ Chrósćicy      3:7

6. Žołto-módri Kulow      2:8


Druhi wólnočasny wolejbulowy turněr serije „top-šěsć“ skónči so w Chrósćicach z dobyćom wučerjow Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) před wolej­bulistami z Radworja a abiturientami lěta 1996.

Wčera tydźenja powita prezident Sportoweje jednotki Chrósćicy Jurij Kokla šěsć wolejbulowych wólnočasnych mustwow na 15. Mikławšowy turněr do tamnišeje „Jednoty“. Spočatk wubědźowanja při wysokim saku saha do lěta 2004, jako startowaše sydom cyłkow 14. decembra na tehdyšim adwentnym turněrje.

Kaž hižo loni juskachu tónraz znowa wučerjo-wolejbulisća SGB, kotřiž běchu wšitke pjeć partijow dobyli. Wot prě­njeho nadaća hač k poslednjej akciji při saku pola nich wšitko hładce běžeše. Tak zešlachći so jim pjaty cyłkowny wuspěch woblubowaneho wubědźowanja.

Načolnik wažnu hru jasnje dobył

wutora, 11. decembera 2018 spisane wot:

Traktor Malešecy

– ST Marijina hwězda 0:3 (0:1)

Zestawa domjacych: Lehmann – Meier (58. Unger), Schwurack, Günther, Stewig, Handrick, Benad, Schmidt, Rott (60. Metasch), Hoferichter, Bolz (85. Richter)

zestawa hosći: Schmidt – Ch. Cyž, Škoda, Selnack, R. Hawš, Eldar (77. Melnyk), J. Pakoßnick (85. K. Pakoßnick), Bělk (46. Lipič), R. Cyž, Peschmann, P. Hawš

Po wjace hač połsta lětach zetkaštej so mjenowanej mustwje k wažnej partiji. Štwórty tabulki wokrjesneje ligi, stafle 2, witaše suwereneho načolnika. Koparjo z Pančic wot zakopa tempo postajowachu a tłóčachu domjacych do swójskeje połojcy. Jich wrotar dwójce derje reagowaše (6./7.). Hruby zmylk mustwa Traktora w srjedźnym polu pak wuži Chris­toph Cyž a docpě nawjedowanje 0:1 (13.). Wrotar hosći pokaza wulku paradu a njedowoli wurunanje (25.). Pančičenjo mějachu na to dalšej móžnosći (30./35.). Malešanski najwuspěšniši nadběhowar Marco Benad bu w hrě kruće – hač na hranicu dowoleneho – wobstražowany, a tak bu domjacy nadběh zesłabjeny.

nawěšk

nowostki LND