Widźał, słyšał, napisał (24.08.15)

póndźela, 24. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Achim Kowar

Sym přiwisnik lochkoatletiki, a tohodla zajimuju so tež za lětuše swětowe mišterstwa lochkoatletow w chinskej stolicy Pekingu. Štož pak w přihotach na tele wjerškowe měrjenje mocow w našich medijach zhonich, bě podtykowanje dopinga za kóždy nadpřerězny wukon. Nětko je prěni kónc tydźenja tež Němskej wunjesł złotu a slěbornu medalju w kulostorku a we wjaceboju pjate městno. Nimam atletow za dopinga podhladnych a zarjadowarjow za njekmanych abo podhladnych. Njewěm, što ma tajke pawšalne podtykowanje tu pytać. Wone sportej skerje škodźi hač tyje. Wjeselmy so nad wukonami našich wysokoskakarjow z tyčku kaž tež nad wurjadnym kónčnym běhom muži na 100 metrow a nad tym, směć wuběrne wukony dožiwić. Wězo tež bolostne poražki k tomu słušeja. Móžno, zo to prawje njewidźu z tym do-błóta-ćahanjom. Ale wočinu-li nowiny, napadnu mi złóstnistwa a mordarstwa, a dobreho je dźeń a mjenje na swěće­!

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND