Widźał, słyšał, napisał (31.08.15)

póndźela, 31. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Mikławš Krawc

Wo serbskej koparskej wubrance lětsa přewjele słyšeli njejsmy. Zo pak přihoty na klětuše zetkanje mustwow narodnych mjeńšin w Južnym Tirolu běža, je mi njedawno Józef Šwon na přikładźe skazanja wjacorych busow za fanow rysował. W dorosće wutwori Serbski Sokoł lětsa hnydom tři wubranki w starobnych klasach młodźina C, D a E – prawje tak! Loni mějachmy jenož wubranku D.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND