Widźał, słyšał, napisał (14.03.16)

póndźela, 14. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Jan Hrjehor

Što činić z mustwom Přećeljo z pólskeje Tokarnje, kotrehož hrajny niwow je dwě klasy přewysoki? Hižo do 34. sokołskeho volleyballoweho turněra wo pokal Domowiny bě wobdźělnikow tele prašenje zaběrało. Tež wčera zaso so mje sportowcy na kromje kopanišćow prašachu, hač njehodźi so přisłušnosć pólskich hrajerjow we volleyballowych klasach susodneho kraja přepruwować. Ně! Kak dyrbi to hić? Nimo toho by to po mojim měnjenju njezmysł był. Hrajnu klasu a wo­spjetne dobyće akceptować a hotowe ...

Loni mějach z dr. Peterom-Paulom Straubu ze Smochčanskeho Doma biskopa Bena, dlěšu rozmołwu, w kotrejž sym jemu problem ze superniwowom pólskich volleyballistow rozłožił. Woni, kotřiž běchu wot pjatka do njedźele zaso hosćo w Smochćicach, su 2009 pokal prěni raz dobyli a po tym tež w lětach 2011, 2012, 2014, 2015 a 2016. Z rjadow našich serbskich cyłkow bě so jeničce Přećelam Smječkecy w lětomaj 2010 a 2013 poradźiło njewšědnu dominancu přetorhnyć.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND