Widźał, słyšał, napisał (24.10.16)

póndźela, 24. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Michał Nuk

„To je postup do zwjazkoweje ligi marathonow!“, běše wčera z wótřerěčakow podłu čary Drježdźanskeho marathona słyšeć, jako doběhny Keničan Joseph Kyengo Munywoki w 2:10:21 h do cila před krajnym sejmom. Tajkale zwjazkowa liga drje njeeksistuje, tola wukonaj prěnjeho a druheho běharja pokazujetej, zo słuša Drježdźanski marathon nětko k prěnim adresam w Němskej. Po Berlinje, Hamburgu a Kölnje bu tu lětsa štwórty najlěpši čas docpěty, štož je hladajo na dosć naročnu čaru z plesternakami, mnohimi křiwicami a mostami čim kedźbyhódniše. A wjace hač 7 500 wobdźělnikow z 61 krajow je znamjo za to, zo je sej Drježdźanske wubědźowanje mjezynarodne připóznaće nadźěłało.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND