Widźał, słyšał, napisał (20.01.20)

póndźela, 20. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Jan Hrjehor

„Dyrbitaj z dopingowej kontrolu ličić!“ W prěnim wokomiku tak prawje njewěm, što to dyrbi. Ste­ju­ ze synom před recep­ciji hotela blisko Ruhpoldinga, dokelž chcemoj sej swětowy biatlonowy cup wobhladać. Ale dopingowa kontrola je tola za profijow a nic za dweju wjesnjanow, kotraž mataj w ćěle snano hišće někajke slědy Koćinskeho Krabatoweho twarožka abo husaceho šmałca z Budyskeho „Wjelbika“!? Šefina hotela pak je hnydom dale rěčała a namaj rozkładła, zo mamoj stwu w pódlanskim twarjenju, w kotrymž je nimo naju jenož narodne biatlonowe mustwo z Kazachstana. W stwach 1, 3, 4, 5 a 6 bydlachu Kazachojo, w stwě čisło 2 Serbaj.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND