Widźał, słyšał, napisał (20.01.20)

póndźela, 20. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Jan Hrjehor

„Dyrbitaj z dopingowej kontrolu ličić!“ W prěnim wokomiku tak prawje njewěm, što to dyrbi. Ste­ju­ ze synom před recep­ciji hotela blisko Ruhpoldinga, dokelž chcemoj sej swětowy biatlonowy cup wobhladać. Ale dopingowa kontrola je tola za profijow a nic za dweju wjesnjanow, kotraž mataj w ćěle snano hišće někajke slědy Koćinskeho Krabatoweho twarožka abo husaceho šmałca z Budyskeho „Wjelbika“!? Šefina hotela pak je hnydom dale rěčała a namaj rozkładła, zo mamoj stwu w pódlanskim twarjenju, w kotrymž je nimo naju jenož narodne biatlonowe mustwo z Kazachstana. W stwach 1, 3, 4, 5 a 6 bydlachu Kazachojo, w stwě čisło 2 Serbaj.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND