Widźał, słyšał, napisał (27.01.20)

póndźela, 27. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Tereza Wićazowa

Wo pro a kontra techniskich pomocnych srědkow w sporće knježi hižo­ wjele lět diskusija. Su tajke na kóždy pad trěbne, zo bychu so wo wjac sprawnosće postarali? Abo myla wone­ wotběh hrow? Wokoło tajkich a hinašich prašenjow wuwiwa so debata, wšojedne, hač w kopańcy, wolejbulu abo na polu american footballa. Argumentacija wobeju stronow je zrozumliwa. Na jednym boku­ maš wěstosć, zo maš prawje ze swojej skóržbu, na tamnej stronje rěka, zo widejowe­ dopokazy hru zas a zaso přetorhnu, a tak so powabk hry zhubi.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND