Widźał, słyšał, napisał (27.01.20)

póndźela, 27. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Tereza Wićazowa

Wo pro a kontra techniskich pomocnych srědkow w sporće knježi hižo­ wjele lět diskusija. Su tajke na kóždy pad trěbne, zo bychu so wo wjac sprawnosće postarali? Abo myla wone­ wotběh hrow? Wokoło tajkich a hinašich prašenjow wuwiwa so debata, wšojedne, hač w kopańcy, wolejbulu abo na polu american footballa. Argumentacija wobeju stronow je zrozumliwa. Na jednym boku­ maš wěstosć, zo maš prawje ze swojej skóržbu, na tamnej stronje rěka, zo widejowe­ dopokazy hru zas a zaso přetorhnu, a tak so powabk hry zhubi.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND