Widźał, słyšał, napisał (16.08.21)

póndźela, 16. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa André Strelow

Skónčnje, haj skónčnje zaso na našich hraj­ni­šćach za bulom honja. Zwjeselace to za wšitkich aktiwnych ale tež za přihladowarjow. Tak dožiwich wosobinsce zazběh do wokrjesneje wyšeje ligi. Jako sudnik běch we Wachauwje zasadźeny. Domjace mustwo je wšitko derje spřihotowało. Něhdźe 130 při­hladowarjow wobhlada sej jasne dobyće přećiwo Kulowčanam. Na kóncu rěkaše wuslědk 6:1. Snano wo dwoje wrota přewysoko. Na kromje diskutowachu wo zańdźenych měsacach, ale tež wo přichodźe. Wšitcy sebi přeja, zo so amaterska kopańca přez cyły hrajny čas přewjedźe. Njerjany zazběh wotmě so we Wojerecach. W hrě mjez Wojerowskim FC a Póst Germaniju Budyšin bu domjacy kopar wot Budyskich fanow swojeje čorneje barby­ kože dla křiwdźeny. Sudnik situa­ciju prawje posudźowaše a hru dočasnje zakónči. Nětko dyrbi so Zapadołužiski kopar­ski zwjazk z tutym padom roze­sta­jeć. Na kóždy pad dyrbi njeznjesliwy po­dawk kruće chłostany być.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND