Stawizny swětowych mišterstwow lochkoatletiki so 1983 w finskej stolicy započeli (1

wutora, 01. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšan Jurij Nuk je čas spočatk lěta, kotryž je nimale bjez sportowych wuslědkow, wužił, zo by wo stawiznach swětowych lochkoatletiskich mišterstwow rozprawjał. Nuk bě a je sam zahority lochkoatlet. We wysokej starobje wobdźěla so wón přeco hišće na běhanskich wubědźowanjach we Łužicy.

1983 Helsinki

W tutym skandinawiskim kraju Europy wubědźowaše so 1 572 atletow ze 153 kra­jow swěta prěni króć wo titule swětowych mišterstwow w jednotliwych di­sciplinach lochkoatletiki. Mjena tajkich sportowcow kaž Carl Lewis, Sergej Bubka a Heike Daute, lěpje znateje pod jeje pozdźišim mjenom Drechsler, dóstanu so na zakładźe swojich wukonow do cyłeho swěta. Lewis (USA) dobudźe běh na 100 m (10,07 sek) a dalokoskok (8,55 m) a je čłon dobyćerskeje stafle na 4 x 100 m (37,86 sek). Tale polěpši samo swětowy rekord. Sergej Bubka (Sowjetski zwjazk) wubědźi sej dobyće w skakanju z tyčku (5,70 m). To bě za njeho spočatk wurjadneje dobyćerskeje serije, dokelž dobudźe wón na přichodnych dalšich pjeć swě­towych mišterstwach stajnje zaso złotu medalju.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND