Tež serbscy atleća wuspěšni byli

srjeda, 12. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Rekordne wobdźělenje na lětušim běhu po Krakečanskich hórkach

Srjedu, 29. meje, wotmě so 32. raz běh po Krakečanskich hórkach. Na šěsć rozdźělnych distancach wubědźowachu so běharjo wot bambinijow hač k 85lětnymaj wuměnkarjomaj, a to po wotpowědnych kołokursach. Bambinije star­towa­chu na 350 metrow, starše dźěći a młódši šulerjo na 0,7 km, starši šulerjo na 2 km, młodostni a dorosćeni wšěch starobnych klasow na distancomaj 5,1 a 10,2 km. Na 5,1 km su tež lubowarjo walkinga mocy měrili. Cyłkownje je 520 atletow do cila doběžało, mjez nimi 29 wobdźělnikow walkinga, štož běše zaso nowy rekord.­ Lońši je so tak wo 52 atletow polěp­šił! Starterojo běchu z cyłeje Hornjeje kaž ze srjedźneje Łužicy a jednotliwcy tež z Delnjeje Łužicy, z Drježdźan a wokoliny, Neustadta, Radeburga, Mišna a Pirny. We wšěch běhach su serbscy starterojo wuspěšnje wojowali.

Kaž hižo loni wubědźi sej Klawdija Hej­dušcyna z Hory na distancy 10,2 km znowa wulkotne cyłkowne 2. městno w 47:06 min kaž tež dobyće w starobnej skupinje 45–49 lět. Stephanie Gruber­towa z Radworja bu třeća (sk 35, 51:14 min). Serbscy muscy starterojo na 10,2 km doběžachu na slědowacych městnach w swojej wotpowědnej skupinje do ci­la: 5. městno: Marian Žur z Lejna (sk 45, 44:32 min) a Jakub Čórlich z Němcow (sk 20, 46:39 min), 6. městno: Handrij Bejmak (sk 55, 46:46 min), 7. městno: Silvio Bjarš (sk 45, 46:33 min), 13. městno: Jakob Žur (sk 35, 50:50 min), wšitcy třo z Budyšina.

Distanca 5,1 km (134 w cilu): We wotpowědnej starobnej skupinje docpěchu serbscy starterojo slědowace zaměstnjenja: 1. městno: Katja Žurowa z Budyšina (sk 30, 24:11 min) a Manuela Jurkowa z Łupoje (sk 35, 25:55 min), 2. městno: Ben Grubert z Radworja (sk U 16, 20:24 min), 4. městno: Dawid Kliman (tri-team-serbja, sk 40, 23:14 min) a Oliver Bjarš z Budyšina (sk 45, 25:14 min). Jurij Nuk z Budyšina wobsadźi druhe městno w skupinje 85+ (44:55 min). Na tej di­stan­­cy 5,1 km wubědźowachu so tež lubo­warjo wal­kinga (29 w cilu). Corinna Měrćinkowa z Chelna docpě cil jako druha žónska (36:53 min) a cyłkownje samo jako třeća. Wot muskich starterow běše jeničce jedyn spěšniši hač wona.

Na čarje 2,0 km, na kotrejž wubědźowachu so šulerjo U 12 a U 14, wobsadźichu serbscy šulerjo z Budyšina slědo­wace městna: Jitka Schadec rěkaše do­byćerka w U 12 (9:42 min) a Emil Bjarš docpě 11. městno (9:59 min). W skupinje U 14 běše Johanna Bruckec štwórta (9:14 min).

Na kołočarje 700 metrow, tu běhachu šulerjo starobneju skupin U 8 a U 10, docpěchu serbscy šulerjo slědowace městna: We woběmaj skupinomaj doby­štaj serbskaj šulerjej, w U 10 běše to Jarek Schade (2:25 min) a w U 8 Willi Bjarš (2:52 min). Wot 24 šulerjow skupiny U 10 docpě Walentin Brězan dobre 8. městno (2:50 min).

Předšulske dźěći, rodźene w lětach 2014 do 2017, wubědźowachu so na ko­łočarje 350 metrow. Na njej pospyta so tež 3lětny Lukaš Čórlich z Němcow, synk znateho běharja Jakuba Čórlicha, a zmištrowa koło w 3:45 min. Jurij Nuk

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND