Jenož dypk sej sobu domoj wzali

wutora, 01. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Prěnju njedźelu winowca změje Chróšćanska defensiwa zawěsće tójšto dźěła. Do Chrósćic přijědu mjenujcy koparjo Rakečanskeho ST. Na wobrazu widźimy Feliksa Cyža (nalěwo, Chrósćicy) w hrě přećiwo Fortunje Trjebin.  Foto: Jörg Stephan Prěnju njedźelu winowca změje Chróšćanska defensiwa zawěsće tójšto dźěła. Do Chrósćic přijědu mjenujcy koparjo Rakečanskeho ST. Na wobrazu widźimy Feliksa Cyža (nalěwo, Chrósćicy) w hrě přećiwo Fortunje Trjebin. Foto: Jörg Stephan

FC Wocl Rěčicy

– SJ Chrósćicy 2:2 (1:1)

Zestawa hosći: Králíček – Cyž, Mark, Sentivan, L. Zahrodnik, G. Zahrodnik, Henzl, Špitank (60. Žur), F. Zahrodnik, Zynda (75. Matješk), M. Zahrodnik

Koparjo Chróšćanskeje SJ nastupichu w Rěčicach chětro optimistiscy, wšako bě postupnik FC Wocl Rěčicy doma hišće bjez dypka. Chowancy trenarja Detlefa Panica chcychu sej skónčnje prěnje tři dypki w sezonje zawěsćić.

Hra bě spočatnje hektiska a chaotiska. Prěnju dobru šansu mějachu domjacy po wólnym kopje, při kotrymž falowachu jenož centimetry za docpěće wrotow (4.). Po tym wzachu hosćo pomału ceptar do ru­ki. W 6. min. steješe Maksimilian Zahrodnik na lěwym bo­ku swobodnje a widźeše w šěsnatce sobuhrajerja. Domjacy škitar pak wotfalšowa bul njezbožownje do swójskeho saka­ k nawjedowanju za hosći. Postupnik z Rěčic na to wotući a postupowaše z wjetšim ćišćom. Chróšćanska defensiwa wokoło šefa Miroslava Sentivana pak jara derje steješe. Jenož w 25. min. nasta móžnosć, kotruž domjacy hnydom wužichu. Nadběhowar běše sam před wrotarjom a trjechi do prózdnych wrotow. Po wurunanju wothrawaše so partija hłownje w srjedźnym polu. Hosćićeljo mějachu w swójskich rjadach jara robustnych hrajerjow, tež Chróšćenjo w kóždym dwuboju wojowachu. Tak běchu jeno standardy strašne.

W druhim połčasu bě duel jara wurunany, dokelž měještej wobaj cyłkaj sylnu defensiwu. Wot 57. min. pak Rěčičenjo nawjedowachu. Po njetrjebawšim foulu při nabóčnej liniji wotpjasćowa wrotar Petr Králíček wólny kop a druhi bul třěli škitar do wrotow. Za Chróšćanow běše to wězo šok, ale woni namakachu při­wšěm přeco zaso puć do šěsnatki. Po dobrym nadběhu bu Filip Henzl jasnje w šěsnatce połoženy (72.). Sudnik pak njeběše na stronje mustwa wokoło ka­pitana Bosćija Cyža a na ominozny dypk njepokaza. W 83. min. posłuži Henzl Luci­jana Zahrodnika, kiž měješe wóčko za młodeho Franca Matješka. A tón smo­kny kulowatu kožu do hornjeho prawe­ho kuta wrotow. Wulke to wjeselo za hosći. W poslednich sekundach měješe Gabriel Zahrodnik potom samo hišće nawjedowanje na noze, bohužel pak jeho kop do wrotow njeńdźeše. Hladajo na cyłu partiju móžetej wobě mustwje z dypkom spokojom być. Njedźelu nastupja Chróšćanscy koparjo potom doma přećiwo Rakecam. Maksimilian Zahrodnik

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND