Wobaj turněraj chcedźao přesunyć

wutora, 12. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Čłonojo Serbskeho Sokoło, třěšneho zwjazka serbskich sportowčow a spor­tow­cow, schadźowachu so zašły tydźeń w Budyšinje, zo bychu lěto 2019 wuhódnoćili a so na nowe přihotowali. Z rěčnikom Serbskeho Sokoła Janom Hrjehorjom je so Jurij Bjeńš rozmołwjał.

Serbski rozhłós je sobotu w swojim po­wěsćowym přehledźe wo tym rozprawjał, zo přewjedźe Serbski Sokoł 38. sokołski wolejbulowy turněr hakle w meji 2020 a nic po zwučenym wašnju w měrcu.

J. Hrjehor: Smy sej raz dźěło činili a wšit­ke hrajny klasy na wokrjesnej a wobwodnej runinje, w kotrychž hraja serbske wolejbulistki a serbscy wolejbu­lisća, přehladali a zwěsćili, zo nimamy hač do apryla 2020 ani jednu sobotu, na ko­trejž njeje winowatostneho hrajneho dnja bjez serbskeho wobdźělenja. Smy so tuž na to dojednali, zo wočaknjemy kónc sezony 2019/2020. Prěni móžny termin, na kotrymž by poprawom nimale kóždy chwile měć dyrbjał, by 2. meja 2020 była. To pak dyrbimy z tym ličić, zo wužija někotři podlěšeny kónc tydźenja za dowol, tuž smy so za 9. meju rozsudźili.

Znowa budźe turněr w Radworju, nic w Budyšinje ...

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND