Zasłužbnje wuwojowane dobyće

wutora, 28. nowembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Při poslednjej winowatostnej hrě lěta móžachu Njebjelčenjo doma z njewšědnej hru hišće raz połnje dypkować.  Foto: Konstantin Hrjehor Při poslednjej winowatostnej hrě lěta móžachu Njebjelčenjo doma z njewšědnej hru hišće raz połnje dypkować. Foto: Konstantin Hrjehor

SJ Njebjelčicy –

ST Lubuš II 4:3 (1:3)

Zestawa hosćićela: N. Hahn – A. Reine­ke, R. Heymann, R. Hanuza, F. Domš, J. Matješk, D. Cyž (36. O. Domš), J. Wićaz (33. H. Korjeńk), T. Čornak (77. G. Čornack), P. Hrjehor, N. Rudolf

Rezerwa z Lubuša ležeše drje do hrajneho dnja tři městna za čerwjenymi košlemi, tola dypkowa diferenca wučinješe jenož jedyn dypk. Zaměr za hru bě tuž jasny. Přichodne tři dypki měli na konto SJN pućować.

Prěnich 24 mjeńšin pak pokaza runje to nawopačne. Hosćo zasłužbnje z 3:0 nawjedowachu. Z čistym hatrikom docpě Lubušan Dennis Wagner w běhu dźewjeć mjeńšin (15., 20., 24.) troje wrota. Po tym přeměstni so hra do centruma hrajnišća. Wobě mustwje móžeštej hišće akcenty doprědka sadźeć, tola bjez wuspěcha. Krótko do połčasa (43.) so Florian Domš na prawej stronje přesadźi a přinjese bul do přećiwniskeje šěsnatki. Wot lěweje strony přichadźejo móžeše Oliver Domš bul we wrotach k 1:3 zaměstnić.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND