„Šwarna ličba wopytowarjow“

štwórtk, 26. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Wustajeńca „Krabat – Muž – mytos – marka“ je zakónčena. Bosćan Nawka je so­ z direktorku Serbskeho muzeja Christinu Boguszowej rozmołwjał.

Knjeni Boguszowa, wosebita wustajeńca Budyskeho Serbskeho muzeja wo Krabaće je zakónčena. Kajki je Waš facit?

Ch. Boguszowa: Cyłkownje widźane bě wu­stajeńca wulki wuspěch. Měritce za posudźowanje stej nam při tym ličba wopytowarjow a region přesahowace echo. Nam je so radźiło ludźi přiwabić, kotřiž hewak skerje zrědka do muzejow chodźa. Tež wjacore Domowinske a wjesne skupiny mějachu njewšědny zajim a su sej přehladku wuběrnje přihotowani a organizowani wobhladali. Přez wustajeńcu smy nimo toho styki do Chorwatskeje a Słowjenskeje wutwarili a skrućili.

Kelko wopytowarjow sće konkretnje měli?

Ch. Boguszowa: Njedźela, na kotrejž smy finisažu wuhotowali, je nam wězo do kartow hrała – zo zakónčenje we wobłuku lětušeho Krabatoweho swjedźenja na Hrodźe přewjedźechmy, bě wšak wotpohlad. Smy tón dźeń hišće raz 1 500 wopytowarjow zličili, z čimž je sej do­hromady něhdźe 9 000 ludźi wustajeńcu wobhladało. To je za nas šwarna ličba.

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND