Telefonso žehlił

wutora, 28. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Wobydlerka Chróšćanskeho Domu swj. Ludmile Marija Grajcarekowa dósta minjeny kónc tydźenja wopyt z Chasowa. 102lětna so wjeseleše, zo móžeše po dlěšim času zaso přiwuznych widźeć a z nimi pobjesadować.  Foto: Feliks Haza Wobydlerka Chróšćanskeho Domu swj. Ludmile Marija Grajcarekowa dósta minjeny kónc tydźenja wopyt z Chasowa. 102lětna so wjeseleše, zo móžeše po dlěšim času zaso přiwuznych widźeć a z nimi pobjesadować. Foto: Feliks Haza

Minjeny kónc tydźenja bě po dlěšim času prěni raz, zo smědźachu wobydlerjo Chróšćanskeho Domu swj. Ludmile zaso wopyt přijimać. Kak su to organizowali a kajki bě wothłós, wo tym je so Marian Wjeńka z nawodnicu starownje Móniku Wenclowej rozmołwjał.

Knjeni Wenclowa, kak to bě, jako smědźachu ludźo zaso swojich přiwuznych w starowni wopytać?

M. Wenclowa: Jako bu znate, zo budźe to we wobmjezowanej měrje zaso móžno, smy so najprjedy raz z našim nošerjom dorěčeli, kak to najlěpje organizować. Po dorěčenju z hamtskej lěkarku móža ludźo nětko našich wobydlerjow wot farskeje zahrody na terasy widźeć a z nimi we wěstym wotstawku rěčeć. Za to njetrjebaja woni na našu ležownosć, tež naše sotry njetrjebaja stajnje pódla stać a na wotstawk kedźbować.

Štwórtk a pjatk rano bu to w zjawnosći wozjewjene. Kajki bě wothłós na to?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND