Dwanaćelětny ze Šunowa do Drježdźan

štwórtk, 07. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Patrik Woko (napr.) ze Šunowa hižo wjacore lěta z krajnym ligistom Jednotu Kamjenc a ze Serbskej koparskej wubranku muži za bulom honi. We woběmaj cyłkomaj hraje wón pod nawodom trenarja Franka Ričela z Njebjelčic.  Foto: Jörg Stephan Patrik Woko (napr.) ze Šunowa hižo wjacore lěta z krajnym ligistom Jednotu Kamjenc a ze Serbskej koparskej wubranku muži za bulom honi. We woběmaj cyłkomaj hraje wón pod nawodom trenarja Franka Ričela z Njebjelčic. Foto: Jörg Stephan

Kopar Serbskeje koparskeje wubranki (SKW) Patrik Woko ze Šunowa poda so hižo jako dwanaćelětny na Drježdźansku sportowu wyšu šulu. Wot lěta 2013 je nětko w rjadach Jednoty Kamjenc. Wo aktualnej hrajnej dobje w krajnej lize­, kotraž je wot wčerawšeho zakón­čena, a wo jeho času w Drježdźanach je Ta­dej Cyž-Njebjelčanski ze Šunowčanom porěčał.

Witaj, Patriko, kak so ći wjedźe?

P. Woko: Mi so poměrnje derje dźe, dźakuju so. Spytam so tučasnje z kole­sowanjom a joggingom fit dźeržeć. Tež indiwidualne zwučowanja wjacore razy wob tydźeń přewjeduju. To pak njeje z mustwowym treningom přirunajomne.

Sy sej w zymje koleno zranił, je wšitko zaso­ w porjadku?

P. Woko: Haj, sym so kónc decembra w zymskim dowolu zranił. Njesmědźach koleno na to šěsć tydźenjow poćežować. Po tym sym krok po kroku z wosebitymi zwučowanjemi započał. Prawje wusměrjeny treningowy plan je mi jara pomhał. Nětko docyła žane ćeže wjace nimam.

Što měniš k rozsudej, zo w krajnej lize a dalšich krajnych klasach kopańcy hižo žane dypkowe hry njebudu?

P. Woko: To mje njepřekwapja a bě mi nimale jasne. Hygieniske naprawy, kaž je w zwjazkowej lize maja, njemóža małe towarstwa w tej měrje garantować. Wězo bych rady hišće dale za bulom honił, ale w tučasnej situaciji je rozsud, sezonu zakón­čić na kóždy pad prawy.

Kak wupadaja twoje plany za přichodnu hrajnu dobu 2020/2021?

P. Woko: To je zajimawe prašenje. Wězo sym sej w tym nastupanju tež hižo mysle činił. Smy z Jednotu dotal wuběrnu hrajnu dobu měli a mamy młody cyłk. Móžu sej derje předstajić, zo w mustwje wostanu. Za towarstwa je koronasituacija wulke wužadanje. Wažne je, zo maja wone jasne ideje a zo wote­wrjenje wo nich rěča.

Hdźe sy poprawom před 10 lětami hrał?

P. Woko: Tehdy běch kopar w dorosće Boreje Drježdźany.

Powěda so, zo bě w twojej rjadowni na sportowej šuli mjez druhim tež Maximilian Arnold, kiž hraje w 1. zwjazkowej lize. Maš k njemu hišće zwisk?

P. Woko: Smój zhromadnje do rjadownje chodźiłoj, ale jenož jedne lěto. Tehdy pak bě hižo widźeć, zo ma wón wosebite kmanosće. Mějachmy přez cyłe lěta jara dobry kontakt, tón pak je mjeztym zwisk trochu popušćił.

Kak posudźuješ swój čas na sportowej šuli?

P. Woko: Cyłkownje běch tam sydom lět a zeznach jara wjele přećelow. Wo­sebje samostatnosć sym tam nawuknył, štož pola młodostnych w dźensnišim času­ druhdy paruju. Čas bě rjany a myslu rady na njón. Nimale cyły dźeń bě na sport a kopańcu wusměrjeny, wječor hrajachmy husto FIFA a mějachmy zhromadnje wjele wjesela. Šulske a koparske wukubłanje bě derje organizowane. Mi je so čas jara lubił.

Móžeš sej předstajić, zo swoje nazhonjenja tež raz młódšim koparjam jako trenar dale dać!?

P. Woko: Nimam w tym nastupanju hišće žane konkretne plany. Ale nadawk jako dorostowy trenar móžu sej derje předstajić. Tak móžu swoje nazhonjenja młódšim dale dać. Ale najprjedy chcu hišće­ dołho sam aktiwnje hrać.

Wutrobny dźak za rozmołwu!

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Patrik Woko Foto: Sylvia Krüger
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND