Zapósłane (23.02.21)

wutora, 23. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Benjamin Hrjehor z Wiena ma přispomnjenje k nastawkej dr. Pětra Nawki, „Přez naš serbski archetypus k nowym perspektiwam“ w SN z 19. februara:

Waženy dr. Nawka, čehodla telko słowow? Za zjeće teorije dr. Křesćana Kessnera wo psychologiskim archetypusu Serbow by tola jenički wuraz dosahacy był: rasizm. Što hewak tči w zakładnej mysli, zo eksistuje někajki słowjanski duch, kiž je kóždemu Serbej a kóždej Serbowce přinarodźeny a čas žiwjenja naše wědomje a zadźerženje wobwliwuje? Pseudowědomostne přepytowanja na tym polu njejsu tola ničo nowe. Znajemy je z časa fašizma, snano najhrózbnišeho časa za Serbow, kaž sam trochu łahodnje pisaće. Tehdy charakterizowachu Serbow jako drje dźěłakmanych, ale wodźaceje pozicije njehódnych podčłowjekow. Dźensa nam dr. Kessner přibasni, zo porno Němcam njerozeznawamy telko mjez začućom a racionalitu. Prašam so, kotre racionalne přepytowanja jeho k tajkemu dopóznaću wjedu, abo hač je snano Kessner tón, kiž sej tu něšto na zakładźe subjektiwnych zaćišćow natwarja?

wozjewjene w: Zapósłane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND