Zapósłane (24.02.21)

srjeda, 24. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Siegfried Kühn z Hrubjelčic wupraja so k planowanej wobjězdce južnje Budyšina nastupajo přinošk „Sprjewine město trjeba zasydlenske přestrjenje inwes­torow“ w SN ze 17. februara:

wozjewjene w: Zapósłane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND