Zapósłane (30.06.21)

srjeda, 30. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Nawjazujo na přinošk šefredaktora na­še­ho wječornika w rubrice „Mój wid“, wozjewjeny 9. septembra 2020 pod nadpis­mom „To njerozumju!“, piše Jan Wjenk z Wotrowa:

Běch njedawno na wopyće pola kolegi w Zemicach. Tón so mje prašeše, čeho­dla nimamy jako katolscy Serbja žanu šulu w swobodnym abo cyrkwinskim nošerstwje kaž w Rakecach, Wóslinku a na dalšim městnje w Biskopičanskim wokrjesu. Wězo maja něšto małe připłaćić. Katolscy pak maja jenož Gymnazij swj. Bena w Drježdźanach. Jako to jednomu wučerjej Budyskeho Serbskeho gymnazija wuswětlich, so wón mi wu­smja, měnjo, zo je lěpje při­stajeny stata być. To nimaš žane starosće z pjenjezami a starši njemóža ći zna­přećiwjeć kaž pola cyr­kwje, a pjenjezy su wězo tež lěpše. To su naši přeswědčerjo. W Chrósćicach chcychu tež jónu serbsku katolsku šulu wo­činić, nětk maja tam kulturny centrum! Serbja sej z cyrkwinskej wyšnosću sami row ryja, hdyž njemóža to zwoprawdźić. Šula w Pančicach-Kukowje bě po mojim zdaću jónu najlěpša, hdyž dźěše wo wotchadnikow na Serbski gymnazij. Tamniša srjedźna šula pak bu začinjena.

wozjewjene w: Zapósłane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk