Zapósłane (08.07.21)

štwórtk, 08. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Cyril Pjech z Berlina wupraja so k nastawkej „Starosća so wo demokratiju“ we wudaću SN z 1. julija:

Staw demokratije w Europje a Němskej mje njedźiwa. Widźu hižo w prěnjej sadźe nastawka přećiwk: „W Němskej starosći so wjetšina ludźi wo staw demokratije a wo agresiwnosć w zjawnosći.“ Runje tale agresiwnosć tola demokratiju podrywa! W socialnych medijach, kotrež so mi skoro hižo tam jewjaceje so lózyskosće dla čitać njecha, a w tym, štož so wo demonstracijach prěkimyslerjow a druhich za demokratow mějacych so ludźi rozprawja, njepytnu starosć wo derjeměće towaršnosće, štož dźě je demokratija, ale prócowanje wo najwjetše zranjenje čłonow knježerstwa a sobučłowjekow, kotřiž su hinašeho měnjenja.

wozjewjene w: Zapósłane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk