Zapósłane (08.09.21)

srjeda, 08. septembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Měrćin Krawc z Delnjeho Wunjowa přispomnja k póndźelnemu zarjadowanju wokoło 20. róčnicy Chróšćanskeho šulskeho zběžka:

Połny wočakowanjow podach so do Chrósćic na zarjadowanje, kotrež stej Domowina a Serbske šulske towarstwo ­organizowałoj. Po tym zo běchu na minjenej hłownej zhromadźiznje třěšneho zwjazka serbskich towarstwow kubłansku awtonomiju jako nowy zaměr wuwołali, sym so nadźijał, zo prašenje, što nas zhladowanje na lěto 2001 wuči a što z toho slěduje, kotre žadanja dyrbjeli stajeć a što móžemy sami činić, w narěčach a diskusijach wažnu rólu hraja. Buch pak hórko přesłapjeny: Nimo žałosćenja dožiwjeneho dla a nimo hordosće, zo njejsu sej tónkróć raz wšitko lubić dali, wosta zarjadowanje kóždy rozmach a nastork, kotryž bych sej přał, dołžne.

wozjewjene w: Zapósłane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk