Zapósłane (13.09.21)

póndźela, 13. septembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Jako čłon krajneho dźěłoweho zjednoćenstwa „Serbske žiwjenje“ Zwjazka 90/Zelenych podawa Hagen Domaška swoje mysle k přinoškej „Zdźěla jasne wuprajenja k serbskim naležnosćam“ we wudaću SN z 8. septembra:

Serbske dźěłowe kruhi sakskich stron SPD, Lěwica a Zwjazk 90/Zeleni su nadstronski wólbny forum organizowali. Nowy Casnik, Serbske Nowiny kaž tež politiske strony internetnje su wo terminje informowali

Zaměr při tym bě, zo kandidatki a kandidaća swoje stejišćo k serbskim naležnosćam rozłožuja a rozjimaja. Jich za serbske temy sensibilizować bě dalši narok, zo bychu je dale w swojej stronje šěrili, so zeznawali a mjezsobne styki nawjazali.

Jedne ćežišćo mjez wjacorymi bě přichod politiskeho zastupnistwa serbskeho ludu. Derje je, zo maja wšitke kandidatki a wšitcy kandidaća Serbski sejm za wažneho rozmołwneho partnera. Wšako złožuje so jeho wobstaće na samsny princip kaž zwjazkowy sejm, w kotrymž chcedźa so stać ze zapósłanču abo zapósłancom: na swobodnych wólbach. To je poprawom přezjednosć w němskim staće, pječa pak nic w našim małym ludźe.

wozjewjene w: Zapósłane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND