Zapósłane (21.10.22)

pjatk, 21. oktobera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Zwjazk serbskich spěwarskich towarstwow swjeći bjez swojich spěchowacych čłonow, měni Jan Nuk z Radworja, nawjazujo na rozmołwu z Friedemannom Böhmu we wčerawšim wudaću Serbskich Nowin:

wozjewjene w: Zapósłane
wjace z tohole wobłuka: « Zapósłane (30.09.22)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND