Zapósłane (03.01.23)

wutora, 03. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Stanij Statnik z Ralbic: Moje wosobinske měnjenje k rozprawnistwu w Serbskich Nowinach z 28. nowembra a 15. decembra 2022:

We wudaću Serbskich Nowin 28. nowembra 2022 móžachmy na lokalce dosć wobšěrny přinošk Jana Krala wo posedźenju Ralbičanskeje gmejnskeje rady ­čitać. A tu wosebje wo prócowanju ­Mišnjanskeje firmy na płoninje mjez ­Šunowom a Smjerdźacej nastajić na 70 hektarach!!! fotowoltaikowu připrawu (do samsneho směra dźěchu w zašłosći prócowanja klóštra wo nastajenje wětrnikow na tutej płoninje).

Najprjedy jónu je to zwjeselace, zo njeje so přespěšny rozsud tworił, hladajo tež na powabkowy pjenježny „ćopły“ dešć.

Prawje mam wothłós wjetšiny radźićelow, do rozsuda zapřijeć wobydlerjow w formje wobydlerskeje zhromadźizny. Nje­zrozumliwje je mi w tutym zwisku ­namjet Tomaša Bjeńša, zo ma gmejnska rada tworić jednohłósne měnjenje a so hakle potom na wobydlerstwo wobroćić (z poslednich temowych diskusijow w gmejnskej radźe abo we wuběrkach ­wěmy, zo woznamjenja jednohłósne měnjenje wot Tomaša Bjeńša). Hač je Tomaš Bjeńš hižo zabył, štó su byli jeho wolerjo a z kajkim narokom?

wozjewjene w: Zapósłane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND