Zapósłane (02.03.23)

štwórtk, 02. měrca 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Napis T-shirta Achima Lipiča ze Žuric za Wotrowsku młodźinu Napis T-shirta Achima Lipiča ze Žuric za Wotrowsku młodźinu

Nawjazujo na dopis Marje Macalineje z Hrubjelčic w Serbskich Nowinach 10. februara, nastupajo sakskeho ministerskeho prezidenta Michaela Kretsch­mera, kotremuž měł so w zwisku z jeho wuprajenjemi k wójnje w Ukrainje rjap skrućić, piše Jan Wjenk z Wotrowa:

Dopominam so hišće dosć derje na krótke zetkanje z nim. Jako mój syn na pomnikoškitnych wikach w Lipsku wustaješe, běch tež skrótka sam přitomny. Jako nadobo skupina přewodźerjow ze sakskim ministerskim prezidentom Michaelom Kretschmerom nimo našeho wustajenišća dźěše, jemu přiwołach: „Wy sće dobry čłowjek.“ Na to wopušći wón spontanje swojich přewodźerjow a přińdźe k našemu wustajenišću, poskići nam ruku, podźakowa so. Po krótkej rozmołwje přeješe nam dobre wuspěchi a wuslědki na wikach a dźěše ze swojimi přewodnikami dale. Mějachmoj dobre začuća po zetkanju.

Haj, mějach kaž knjeni Macalina piše, sam dožiwjenje z mužom, kotrehož wuprajenja mje na słowa Ćišinskeho dopominachu: „Z wjelkami wuć, to běše stajnje wěc mi niska.“

wozjewjene w: Zapósłane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND