Zapósłane (15.03.23)

srjeda, 15. měrca 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Alojs Nawka wěnuje so diskusiji wo nałožowanju serbšćiny w nowinje:

Přiběrajcy nas germanizmy trapja a přesćěhuja. Zwotkal so tónle zjaw šěri? Jedna z wotmołwow rěka: němsce myslić – serbsce pisać a rěčeć. Zahubny to wliw, kotryž so wědomje a njewědomje kaž rěčny rak do našeje maćeršćiny žerje. Tule někotre přikłady mjez druhim z njedawnych Serbskich Nowin: „gastěrować“ – pisaj serbsce „jako hósć wustupić, zahrać“; „pawsěrować“ – pisaj serbsce „sej přestawku dowolić“ abo „přestawku zapołožić“; něšto „do prašenja stajić“ – wopisuj serbsce „skerje dwělomne“ abo „wón tole ­njepřipóznaje“. Tuchwilu posledni přikład ze Serbskich Nowin dnja 7.2.2023 ­na prěnjej stronje: rozprawa z napismom „Stanisław Brězan staflowy stab dr. Madlenje Malinkec přepodał“ – napiš serbsce „swoje zastojnstwo přepodał“.

wozjewjene w: Zapósłane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND