Zapósłane (30.03.23)

štwórtk, 30. měrca 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Benedikt Dyrlich dźakuje so wšitkim podpěrarjam za wusyłanja Radija Zett:

Hišće raz so wšěm dźakuju, kiž su pomhali 2. staflu literarno-hudźbnych ­čitanjow w Radiju Zett w minjenymaj měsacomaj organizować, nahrawać a wusyłać.

Nawodnistwo Radija Zett w Žitawje je jara spokojom z dotalnym wothłosom. Praja tam, zo su tele hodźinki najwjace wothłowanjow w dotalnych programach swobodneho radija měli, tohorunja zwonka Łužicy (samo w Texasu a Kanadźe).

W nowej stafli z pjeć hodźinskimi čitanjemi je dźesać awtorkow a awtorow kaž tež spěwotwórcow – mjez nimi třo młodźi a dorostowi literaća – so swojeho literarneho słowa jimało, čitajo zdobom teksty dalšich serbskich basnjerkow a basnikow zańdźenosće a přitomnosće. Mnohe teksty so tohorunja čěsce, pólsce a němsce předstajichu. Wjetšina sobuskutkowacych w 2. stafli pochadźeše z Delnjeje Łužicy a pisa swoje teksty delnjoserbsce.

Wjacore serbske medije dosć derje na literarno-hudźbne bjesady skedźbnichu a rozprawjachu, tež w Čěskej.

Jědnaće čitanjow 1. a 2. stafle su dale w podcastach Radija Zett přistupne.

wozjewjene w: Zapósłane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND