Pozitiwny nastork za ludźi

wutora, 11. julija 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Redakcija je so wopytowarjow folklorneho festiwala za jich zaćišćemi pra­šała.

Mila Zachariasowa z Kósobuza wo programje w Hochozy: Je rjenje, zo je sej telko skupinow z druhich krajow k nam dojěło. A rjenje tež je, zo słyšiš wšudźe serbske słowa, wšojedne, hač hornjo- abo delnjoserbske abo hdys a hdys prosće „pšosym“ a „źěkujom se“, a zo wuhladaš wšudźe wjele serbskich drastow.

Kulowski farar Gabriš Nawka: Ludźo trjebaja pozitiwne nastorki za žiwjenje – kaž tón festiwal, móžeš wodychnyć a duši so kolebać dać. Festiwal je wulki dobytk za wobydlerjow we wobkruhu dwaceći kilometrow a njeparujomny. Běše po dołhej přestawce najwjetši čas, zo so zaso wotměwa!

Bettina Wenderothowa z Chrósćic: Mam wulkotne wuměnjenja, dokelž w Chrósćicach bydlu. Sym z babyfonom po dworach po puću była. Cyły swět, lětsa přewažnje Europa, so pola nas zetkawa. Mi so předewšěm měšeńca mjez temperamentnymi a měrnymi zynkami spo­doba. Wosebje wćipna běch na skupinu „Nowa Doba“.

wozjewjene w: Měnjenja
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND