Zasadźa so dale za zachowanje serbskosće

póndźela, 29. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Joachim Nowak Foto:  J. Wowčer Joachim Nowak Foto: J. Wowčer

Pjećasydomdźesaćiny swjeći dźensa w Němcach znaty, angažowany Serb, bywši wučer a župan Wojerowskeje župy „Handrij Zejler“ Joachim Nowak.

Jubilar angažowaše a angažuje so hišće dźensa na mnohostronske wašnje w swojej ródnej wsy kaž tež we Wojerowskej wokolinje. Wažne jemu stajnje bě a je, zo so serbskosć w regionje zachowa. Po wukubłanju na Serbskim pedagogiskim instituće sta so wón z wučerjom serbšćiny a pozdźišo tež ze zastupowacym direktorom Kulowskeje srjedźneje šule. Sylnje zasadźeše so za serbskosć na kubłanišću­ a tež wo to, zo dóstanje wone mjeno „Korla Awgust Kocor“. Jako bě zastupowacy direktor, je na Kulowskej šuli ze serbšćinu jara derje wupadało, wobkrućichu někotři jeho sobuwojo­warjo. Stajnje měješe wotewrjene wucho za wučerjow serbšćiny na kubłanišću, a běchu-li serbskorěčny wučbny material abo dalše srědki za wučbu a swjedźenje serbšćiny trěbne, so Achim Nowak wo nje staraše.

wozjewjene w: Jubilar
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND