Wočaknu rozsud sudnistwow

pjatk, 11. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Rychbach (SN/JK). Regionalny planowanski zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska je so wčera na swojej 90. zwjazkowej zhromadźinje w Rychbachu pola Zhorjelca schadźował.

Gremiji wuradźowaše mjez druhim wo hospodarskim planje přichodneho lěta. Doskónčnje so čłonojo zwjazka hišće na wšitke nadrobnosće dojednać njemóžachu. Tak budu naćisk plana na přichodnej zhromadźiznje kónc oktobra w Zhorjelcu dale rozjimać. W dalšim dypku zabrachu čłonojo zwjazka stejišćo k namjetej dźělneho plana­ wužiwanja płonin za produkowanje wětroweje energije, štož ma regionalne planowanske zhromadźenstwo Łužica-Błóta planowane. Wotpohladej, stejnišćo za wětrniki planować, je planowanski zwjazk wčera přihłosował.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND