Pjekarjo na certifikat za słódny chlěb a całty hordźi

pjatk, 12. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Michael Isensse (nalěwo) je spřisahany pruwowar pječwa. W přitomnosći wyšeho mištra Budyskeho wokrjesneho zjednoćenstwa pjekarjow Lutza Neumanna z Budyšina a čłona předsydstwa, Sulšečanskeho pjekarja Norberta Brězana (wotlěwa), je Bayerčan dźensa dopołdnja w sprjewinym měsće cyłkownje 57 probow 24 pjekarjow hódnoćił. Z toho běchu 24 chlěbowych a jědnaće całtowych pruwowanjow. 28 pječwow dósta predikat „jara derje“ a dwanaće „derje“.  Foto: SN/M. Bulank Michael Isensse (nalěwo) je spřisahany pruwowar pječwa. W přitomnosći wyšeho mištra Budyskeho wokrjesneho zjednoćenstwa pjekarjow Lutza Neumanna z Budyšina a čłona předsydstwa, Sulšečanskeho pjekarja Norberta Brězana (wotlěwa), je Bayerčan dźensa dopołdnja w sprjewinym měsće cyłkownje 57 probow 24 pjekarjow hódnoćił. Z toho běchu 24 chlěbowych a jědnaće całtowych pruwowanjow. 28 pječwow dósta predikat „jara derje“ a dwanaće „derje“. Foto: SN/M. Bulank
wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND