Energiju składować nabywa formy

štwórtk, 07. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Z pomocu słónca nadźěłanu milinu sam składować a po potrjebje zaso zasadźić je són mnohich ludźi. Po předstawach fachowcow móhli tajke składy termisce abo elektrisce dźěłać.

Budyšin (JK/SN). Njebudźe wjac dołho trać a budźemy z pomocu słónca produkowanu milinu na přijomne wašnje składować a po potrjebje zaso w domjacnosći abo k zastaranju industrije a rjemjesła wužiwać móc. Technologije a móžnosće składowanja so z wulkej spěšnosću wuwiwaja a maja dźeń a lěpše kajkosće.

Dźensniši 3. Budyski energijowy forum zaběraše so ze stawom slědźenja a wuwiwanja kaž tež z tuchwilnymi móžnosćemi, termiske a elektriske składy energije zasadźeć a wužiwać. Wědomostnicy, technikarjo a politikarjo zeńdźechu so w Budyskim technologiskim a załožerskim centrumje, zo bychu zwěsćili, kak daloko su, energiju eficientnje produkować a składować.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND