Klewerne rozrisanja trěbne

srjeda, 13. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Lubijske předewzaće ULT AG zhotowja připrawy, kotrež zamóža powětr čisćić a sušić. Jednaćel Alexander Jakschik rozkładuje princip mašinow. Wón a jeho bratr  Stefan zawod nana zhromadnje nawjedujetaj, štož je přikład poradźeneho personalneho rozrisanja. Firma ze 190 přistajenymi ma mjez druhim tež wotnožki w USA a Awstralskej. Foto: Uwe Menschner Lubijske předewzaće ULT AG zhotowja připrawy, kotrež zamóža powětr čisćić a sušić. Jednaćel Alexander Jakschik rozkładuje princip mašinow. Wón a jeho bratr Stefan zawod nana zhromadnje nawjedujetaj, štož je přikład poradźeneho personalneho rozrisanja. Firma ze 190 přistajenymi ma mjez druhim tež wotnožki w USA a Awstralskej. Foto: Uwe Menschner

Lětuše předewzaćelske myto za Hornju Łužicu wupisali

Lubij (UM/SN). Kaž nimale wšitke na technologiju orientowace so předewzaća steji tež zawod ULT AG před wužadanjom, kwalifikowanych a motiwowanych sobudźěłaćerjow zdobyć. W Lubiju zaměstnjena firma, hdźež twarja připrawy, kotrež zamóža powětr čisćić a sušić, kroči po nowych pućach a wužiwa poskitk eksterneje poradźowarnje, nańć trěbny personal. „Nimo nutřkowneho wida, kotrež jako nawodnistwo přede­wzaća mamy, sadźamy tež na specializowanu eksternu wěcywustojnosć“, rozłožuje jednaćel ULT AG Alexander Jakschik za kónčinu njewšědne postupowanje. A społno- mócnjena poradźowarka Anke Baron hódnoći: „K tomu słuša tójšto zmužitosće, cuzym tajki hłuboki dohlad do zawoda zmóžnić.“ Dotal, toho staj sej Alexander Jakschik a Anke Baron pře­zjednaj, je so zhromadne dźěło wudaniło.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND