Klewerne rozrisanja trěbne

srjeda, 13. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Lubijske předewzaće ULT AG zhotowja připrawy, kotrež zamóža powětr čisćić a sušić. Jednaćel Alexander Jakschik rozkładuje princip mašinow. Wón a jeho bratr  Stefan zawod nana zhromadnje nawjedujetaj, štož je přikład poradźeneho personalneho rozrisanja. Firma ze 190 přistajenymi ma mjez druhim tež wotnožki w USA a Awstralskej. Foto: Uwe Menschner Lubijske předewzaće ULT AG zhotowja připrawy, kotrež zamóža powětr čisćić a sušić. Jednaćel Alexander Jakschik rozkładuje princip mašinow. Wón a jeho bratr Stefan zawod nana zhromadnje nawjedujetaj, štož je přikład poradźeneho personalneho rozrisanja. Firma ze 190 přistajenymi ma mjez druhim tež wotnožki w USA a Awstralskej. Foto: Uwe Menschner

Lětuše předewzaćelske myto za Hornju Łužicu wupisali

Lubij (UM/SN). Kaž nimale wšitke na technologiju orientowace so předewzaća steji tež zawod ULT AG před wužadanjom, kwalifikowanych a motiwowanych sobudźěłaćerjow zdobyć. W Lubiju zaměstnjena firma, hdźež twarja připrawy, kotrež zamóža powětr čisćić a sušić, kroči po nowych pućach a wužiwa poskitk eksterneje poradźowarnje, nańć trěbny personal. „Nimo nutřkowneho wida, kotrež jako nawodnistwo přede­wzaća mamy, sadźamy tež na specializowanu eksternu wěcywustojnosć“, rozłožuje jednaćel ULT AG Alexander Jakschik za kónčinu njewšědne postupowanje. A społno- mócnjena poradźowarka Anke Baron hódnoći: „K tomu słuša tójšto zmužitosće, cuzym tajki hłuboki dohlad do zawoda zmóžnić.“ Dotal, toho staj sej Alexander Jakschik a Anke Baron pře­zjednaj, je so zhromadne dźěło wudaniło.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND