Přećiwo nowemu wokrjesnemu wyšemu ligistej

póndźela, 12. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

SJ Chrósćicy

– ST Marijina hwězda 2:0 (2:0)

Zestawa domjacych: Králíček – Püschel, Cyž, Sentivan, Zynda, M. Zahrodnik, Bína, Henzl, Runt, Žur, Bogusz, Matješk, Špitank, G. Zahrodnik

zestawa hosći: Hejduška, Matik – Ch. Cyž, Škoda, Raab, R. Hawš, Kuring, O. Hawš, Peschmann, Wróbl, Selnak, Pakoßnick, Eldor, Melnyk, Jurš, R. Cyž, Čornak

Po tym zo běštej wobě koparskej mustwje­ hižo na serbskim supercupje pře­ćiwo sebi hrałoj, testowaštej wonej tydźeń­ do noweje sezony hišće raz pře­ćiwo sebi. Prěnjej wulkej šansy za SJ Chrósćicy měješe Jan Bogusz, kiž pak dwójce na Fabianu Hejdušce zwrěšći (7., 8.). Krótko po tym steješe 1:0 (9.). Filip Henzl pře­sa­dźi so w šěsnatce a sadźi bul do­ doł­heho kuta. Nětko sej domjacy přeco zaso šansy wuhrawachu, ale tež Pančičenjo so dale a lěpje do hry namakachu. Woni spytachu stajnje zaso přez dołhe třělwy abo přez spěšneju Hawšec bratrow Oskara a Richarda abo Jakobusa Kuringa na Chróšćansku defensiwu ćišć wukonjeć. Škit hosćićela pak wěsće steješe, a w 33. min. móžachu domjacy na 2:0 zwyšić. Znowa bě Henzl třělc wrotow.

Start do druheho połčasa so hosćom dosć derje poradźi, a tak tež jim prěnja šansa słušeše. Po dobrej kombinaciji dósta Falko Peschmann bul. Z jeho třělwu pak njeměješe wrotar Petr Králíček žane wulke ćeže. Tež dalši kop Alija Eldora zamó­ wón wotwobarać. Poněčim tež domjacy pomału zaso wjace do hry inwestowachu. Najwjetšu móžnosć za Chróšćanskich koparjow měješe młody Franc Matješk. Wón bu na prawej stronje wurjadnje nahraty, ale jeho třělwa dótkny so łaty a přizemi wottam před wrotowej liniju. Na kóncu hry měještaj Richard Hawš a Anton Melnyk wulkej składnosći, ale wobaj wostaštaj bjez wrotoweho wuspěcha. Na kóncu přihotowanskeje fazy běše to dobry a fairny test za koparskej mustwje. Maksimilian Zahrodnik

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND