Bičtura Satkule zakónčena

wutora, 27. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Škit Budyšin (naprawo) je lětuši bičwolejbulowy turněr Radija Satkula w Miłočanskej Bobkec jěchanskej hali dobył. Cyłk ze sprjewineho města přesadźi so w finalnej hrě přećiwo mustwu Volker Rachow.  Foto: Gloria Žurec Škit Budyšin (naprawo) je lětuši bičwolejbulowy turněr Radija Satkula w Miłočanskej Bobkec jěchanskej hali dobył. Cyłk ze sprjewineho města přesadźi so w finalnej hrě přećiwo mustwu Volker Rachow. Foto: Gloria Žurec

Wčera wotmě so finale wosomtydźenskeje bičwolejbuloweje tury Radija Satku­la. W Miłočanskej Bobkec jěchanskej hali wubědźowaše so dohromady 20 mustwow na dwěmaj hrajnišćomaj.

Lětsa běše tomu prěni raz, zo bě přizjewjenska lisćina hižo po dwěmaj dnjomaj połna. Hižo do toho běše młodźinska redakcija wulkeho mnóstwa přizjewjenjow k wuhotowanju stacije dla připosłucharjow wothłosować dała, dokal sej dojěć. Tak přesadźichu so Worklecy přećiwo Róžantej, Hórki přećiwo Jaseńcy a Pančicy přećiwo Wotrowej. Tydźeń do prózdnin zahaji so bičtura Satkule w Radworju. W prózdninach poby słuchomobil w Njebjelčicach, Hórkach, Pančicach, Kulowje, we Worklecach a Konjecach. A prěnju póndźelu noweho šulskeho lěta přeprosy Škit Budyšin do sprjewineje kupjele. Njewšědnostku lětsa tež mějachu: W Kulowje dyrbjachu turněr po prěnjej wu­syłanskej hodźinje njewjedra dla přetorhnyć. To so dotal hišće stało njebě.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND