Njetrjebawšich zmylkow dla poražku poćerpjeli

srjeda, 04. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
 40lětny Pavel Runt (nalěwo, Chrósćicy, wobraz z archiwa) bě tež tónkróć zaso jedyn z naj aktiwnišich na hrajnišću. Tež wón pak njemóžeše poražce zadźěwać.  Foto: Jörg Stephan 40lětny Pavel Runt (nalěwo, Chrósćicy, wobraz z archiwa) bě tež tónkróć zaso jedyn z naj aktiwnišich na hrajnišću. Tež wón pak njemóžeše poražce zadźěwać. Foto: Jörg Stephan

SJ Chrósćicy – TSV Rotacija Drježdźany 1:2 (0:1)

Zestawa domjacych: Králíček – L. Zahrodnik, Mark, Sentivan, Püschel (72. Zynda), Henzl, Bina, Špitank (77. Cyž), G. Zahrodnik, Runt, Bogusz (49. Žur)

Na druhu domjacu hru sezony witaše Chróšćanska SJ koparjow mustwa Rotacija Drježdźany. Woni běchu z dwěmaj dobyćomaj wulkotnje do sezony startowali. Tuž dybjachu so Chróšćenjo na ćežki nadawk nastajić. Start do hry so jim při­wšěm poměrnje derje poradźi, tak zo móžachu z wěsteho škita sem prěnje nadběhi natwarjeć. Po něhdźe dźesać mjeńšinach měješe Jan Bogusz nawjedowanje na noze, tola jako po spěšnym nadběhu přez prawu stronu naraz samlutki před wrotarjom steješe, njewuskoči wjace hač słaba třělwa direktnje na njeho. Wuspěšne wotzamknjenje by domjacym trěbne sebjewědomje dało a jich hrě zawěsće polěkowało. Tola po njetrjebawšim špatnym přihraću w srjedźnym polu startowachu hosćo z krajneje stolicy spěšny nadběh a docpěchu hnydom nawjedowanje (19.). Domjacy mějachu wulke ćeže, sej swójske móžnosće wuhrać. Často skónčichu so zdźěla dobre, spěšne a direktne kombinacije krótko před šěsnatku, hdźež sej hrajny nastroj tam a sem suwachu. Poslednja konsekwenca a zmužitosć, so tež jónu w třělwach ze zdalenosće wuspytać, falowaštej. Tak dyrbjachu so po zhubjenju bula w połojcy přećiwnika ze spěšnymi konterami bědźić.

Druhi połčas bě lědma zahwizdany, to hosćo hižo zaso juskachu. Dalši njetrjebawši zmylk w srjedźnym polu, srjedź nadběha Chróšćanow, skićeše spěšnym nadběhowarjam přećiwnika wulke rumy, kotrež wědźachu za sebje wužić a trjechichu 0:2 (47.). Jenož mjeńšinu pozdźišo móžachu domjacy na 1:2 skrótšić. Filip Henzl přesadźi so wulkotnje přećiwo škitarjam na lěwej stronje a posłuži z wótrej přihawku Gabriela Zahrodnika, kiž kulowatu kožu so saka smokny. Přiwisnicy nadźijachu so nětko na ofensiwu Chróšćanow, ale čakachu podarmo. Bul drje w rynkach domjacych derje tam a sem běžeše, starodawny problem pak so znowa pokaza, zo so hosćićelam dalše wotzamknjenja wjace njeporadźichu. Nimo toho dyrbjachu po přestajenju na trochu ofensiwnišu zestawu hišće někotre kontery wotwobarać, štož so ze zjednoćenymi mocami poradźi. Hra so nachileše, ale wuspěšny nadběh so domjacemu cyłkej bohužel žadyn wjace njeporadźi. Nje­trjebawšu poražku měli Chróšćanscy koparjo spěšnje zabyć, zo bychu za dwě njedźeli pola Drježdźanskeho SC z połnej paru na hońtwu za dypkami hić móhli. Klemens Mark

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND