Wšelakorosć projektow překwapiła

pjatk, 06. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Choćebuz (SN/BŠe). Hnydom sydom inowatiwnych projektow ma šansu na lětuše Łužiske wědomostne transferne myto. Kónc februara běchu wšitke wobdźělene projekty, nastate na zakładźe kooperacije, jury předstajili a za wuznamjenjenje poručili. Štó je skónčnje dóstanje, zhonja wobdźělnicy 10. junija we wobłuku swjedźenskeho zarjadowanja. Łužiska hospodarska iniciatiwa je za to myta w hódnoće 10 000 eurow wupisała.

„Lětsa předstajene projekty pokazuja, zo su we wšěch branšach a kónčinach Łužicy mjeńše a wjetše předewzaća, kotrež do slědźenja a wuwića inwestuja a sej za to sylnych partnerow pytaja. Runje wšelakorosć inowacijow je w regionje trěbna“, zwurazni předsyda jednaćelstwa koncerna BASF w Carnym Gozdźe. Předsydźe jury je wědome, zo je wulke wužadanje, nimo wšědnych nadawkow hišće čas, personal a pjenjezy za slědźenje nałožić. Łužiske transferne myto ma pokazać, zo so próca wudani.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND