Bórze jenož hišće z jednej jězdźenku

wutora, 23. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Štóž z ćahom Trilex z Budyšina do Drjež­dźan jězdźi, wužiwa tak mjenowanu jězdźenku za koči skok. Za bus, tramwajku a dalše bliskowobchadne ćahi w krajnej stolicy pak trjebaš hišće dalši tiket. To ma so wot 1. awgusta změnić, kaž bě wčera na zwjazkowej zhromadźiznje wobchadneho zwjazka ZVON w Budyšinje zhonić.

Budyšin (SN/at). Ze Sakskim tiketom Němskeje železnicy móžeš nimale wšitke poskitki regionalneho wobchada wužiwać. Lěpšina to, kotruž jězdźenka za koči skok (Katzensprungticket) předewzaća Krajneje železnicy z Budyšina/Wjelećina přez Biskopicy do Drježdźan a nawopak dotal nima. Zo rozšěrja tule jězdźenku na dobro wobydlerjow Budyskeho wo­krjesa, je nowinska rěčnica ZVON Sandra Trebesius našemu wječornikej dźensa wobkrućiła.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND