×

Powěsć

Failed loading XML...

Dźěłarnistwo žada sej wjace mzdy

wutora, 21. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Fachowcow w twarskim wobłuku je dźeń a mjenje. To drje ničo nowe njeje. Hladajo na běžne tarifowe koło pak měli połoženje wobkedźbować a hižo nětko na přichodnych sobudźěłaćerjow myslić. Hłownje dźěłarnistwo na to mysli, mzdu zwyšić.

Budyšin (SN/BŠe). Twarska branša ma dale a mjenje fachowcow. Tež w Budyskim wokrjesu móhło so to z chutnym problemom stać, warnuje industrijne dźě­­łar­nistwo twarstwo-agrar-wobswět (IG twar) z pokazku na statistiku zwjazko­weje agentury za dźěło. Z wobličenjow wuchadźa, zo je dźeń a ćešo fachowcow za njewobsadźene dźěłowe městna nańć. Porno lońšemu njebě cyłkownje 117 městnow branše dlěje hač 90 dnjow wobsadźenych. Před lětomaj bě to hišće 97 a lěto do toho 86 městnow.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND