Strukturnu změnu dale rozjimali poručenje

štwórtk, 24. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Wjac hač 200 zajimcow na Łužisku konferencu DGB do Wojerec přišło

Wojerecy (SN/BŠe). Sakska je porno Braniborskej hižo trochu dale, hladaš-li na to, kak je spěchowanska směrnica w zwisku ze srědkami k zesylnjenju strukturow zestajana. Prěni naćisk směrnicy hižo předleži. Doskónčnje wobzamknjena ma wona klětu spočatk lěta być. „Hižo 2. oktobra wotewrimy w Běłej Wodźe hłowny poradźowanski běrow sakskeje agentury za strukturne wuwiće, hdźež měli zajimcy swoje ideje a próstwy zapodać. Dalše stejnišća slěduja potom w Bornje, Lipsku a Drježdźanach“, rjekny nawoda referata za rewěrowu komunikaciju sakskeje statneje kenclije Stephan Gößl (CDU) wčera na Łužiskej konferency Němskeho zwjazka dźěłarnistwow (DGB) we Wojerecach. Wjac hač 200 zastupjerjow dźěłarnistwow, hospodarstwa a politikarjow bě přišło, zo bychu so zhromadnje wo aktualnym stawje strukturneje změny wobhonili a dalše plany rozjimali. Sakska a Braniborska kročitej wobaj po swójskim puću, hdźe a kak móhłoj pjenjezy zasadźić. Swobodny stat złožuje so na dobre nazhonjenja europskeho programa Leader.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND