Zasydlenja najebać koronu

póndźela, 14. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Po wšěm swěće rozpřestrěwaca so pandemija je wabjenje runje wo wukrajnych inwestorow poćežiła. Najebać to su so loni někotři za stejnišćo Saksku rozsudźili. Z toho njejsu jenož wulkoměsta lěpšinu měli, ale tež Budyšin.

Drježdźany (dpa/SN). Žane wiki, zawrjene mjezy a lědma pućowanskeho wobchada: Koronapandemija je kontakt k inwestoram loni poćežiła. Najebać to ­je Hospodarske spěchowanje Sakskeje (WFS) 23 nowozasydlenjow kaž tež rozšěrjenja z wobjimom inwesticijow nimale 400 milionow eurow zawjedło, rjekny jednaćel WFS Thomas Horn tele dny powěsćerni dpa. Lońše je třeće najlěpše lěto po 2010. Wjace hač tysac dźěłowych městnow bu wutworjenych, něhdźe 280 zawěsćenych.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND