Kampanja ma „łužiskej rybje“ renesansu wunjesć

wutora, 15. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Konsekwentnje dwurěčne kaž tafle, kajkuž staj tule Rakečanski wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) a Sakski wobswětowy minister Wolfram Günther (Zeleni, wotlěwa) wotkryłoj, maja tež wšitke wabjenske srědki być.  Foto: Uwe Menschner Konsekwentnje dwurěčne kaž tafle, kajkuž staj tule Rakečanski wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) a Sakski wobswětowy minister Wolfram Günther (Zeleni, wotlěwa) wotkryłoj, maja tež wšitke wabjenske srědki być. Foto: Uwe Menschner

Rakecy (UM/SN). Franzi je dźewjeć lět stara a rady w přirodźe. Wot najnowšeho wona wopytowarjow – přede­wšěm swójby z dźěćimi – po dožiwjenskim rybarskim statoku w Małym Holešowje wo­dźi. Wosebitosć statoka je, zo njenańdźeš jón na žanej karće, ale w interneće. Tež Franzi sama njeje realna wosoba, wona je we wirtuelnym swěće žiwa.

„Storytelling“ je kuzło, z kotrymž chcetaj jednaćel Marketingoweje towaršnosće Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO) Olaf Franke a jeho team na tra­dicionalne rybarstwo w Hornjej Łužicy skedźbnjeć. Franzi a jeje rybarski statok stej dźěl kampanje, z kotrejž chcedźa znowa etablěrowanu marku „łužiska ryba“­ k wuspěchej wjesć. Wčera su ju w Rakecach prěni raz zjawnosći před­stajili. Nimo MGO běchu akciju wjacori dalši partnerojo kaž regionalny management Hornjołužiskeje hole a hatow, bio­sferowy rezerwat, Sakski krajny zarjad za wobswět, ratarstwo a geologiju kaž tež wjacori hosćencarjo sobu wuwili.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND