Koronakrizu jako šansu zrozumili

wutora, 07. septembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Trójce do Delnjeje a jónu do Hornjeje Łužicy du lětuše myta Łužiskeho wubědźowanja załožerjow eksistency (LEX), kotrež je Łužiska hospodarska iniciatiwa (WiL) za najlěpši předewzaćowy koncept nětko w Lěšćach spožčiła.

Lěšće (SN/at). Wšitke štyri wobchodniske ideje, kotrež běchu jurorojo za myto nominowane spočatk awgusta zjawnosći prezentowali, buchu nětko mytowane. WiL jako wuhotowarka je so rozsudźiła, w 17. lětniku tohole wubědźowanja dwě třećej myće spožčić. Rozsud za to mje­nowaše dr. Markus Binder, předsyda WiL a jury LEX, wosebite wužadanje: „Fakt, zo smy dwě třećej městnje rozdali, pokazuje, kak ćežko nam bě, z jara dobrych wobchodniskich planow najlěpše wuzwolić.“

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND