Wědomostne dohlady do změny klimy dóstali

wutora, 16. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Wjele zajima wubudźiło je mjez wopytowarjemi wosebiteje wustajeńcy k změnje klimy, skamjentnjene drjewo.  Foto: Jost Schmidtchen Wjele zajima wubudźiło je mjez wopytowarjemi wosebiteje wustajeńcy k změnje klimy, skamjentnjene drjewo. Foto: Jost Schmidtchen

Mały Kólsk (JoS/SN). Tema změny klimy pozdaću ludźi bóle zaběra hač wočakowane. To znajmjeńša wujewi nahladny zajim wopytowarjow na wotewrjenju noweje wosebiteje wustajeńcy „Změnu klimy zrozumić – wohroženje dźensnišich ekosystemow w špihelu zemskich stawiznow“. Zawodny přednošk k tomu je předsyda spěchowanskeho towarstwa „Geopark Mužakowski zahork“ dr. Manfred Kupetz přihotował. „Změna klimy poćahuje so na bytostne dołhodobne změny globalneje klimy. Tole je zwisowacy system, wobstejacy ze słónca, zemje a oceanow, wětřika, dešća a sněha, lěsow, pusćinow a sawanow. Dźensniši dźeń wobwliwuja klimu přidatnje čłowječe aktiwity“, dr. Kupetz minjeny pjatk wuswětli.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND