Znowa jenož njerozsudne

póndźela, 15. februara 2016 spisane wot:

SJ Chrósćicy

– Módro-běli Kulow 1:1 (1:0)

Zestawa domjacych: Králíček – Zahrodnik, Cyž, Šiman, Dórnik, Runt, Schulze, Domaška, Dehn (63. D. Bogusz), J. Bogusz (46. Młynk), Žur (80. Kunze)

Zestawa hosći: Kliemank – Pohl, Lohan, Mark, Žur, Popjela (80. Mattick), Thomas, Wittek, Nicolaides, Adamowicz, Grofa

Jako jasny načolnik prěnjeje połserije njejsu koparjo Chróšćanskeje SJ po zymskej přestawce dotal hišće swoju hrajnu nitku namakali. Z třoch hrow jenož dwaj dypkaj z dwojimi wrotami je prosće přemało. Nadźije na dobyće přećiwo Módro-běłym z Kulowa po wulkim boju w Ralbicach běchu znajmjeńša w 1. połčasu spóznajomne, jako poradźi so domjacym w 37. min. přez Felixa Dehna nawjedowanje. Wšitke dalše nadběhi běchu přesłabe, tak zo móžeše Kulowski libero Waldemar Adamowicz z wrotarjom Michaleom Kliemankom wšitke prekerne situacije zmištrować. Wša optiska přewaha bě jenož flop, dokelž z přihrawkami a wobchadom z bulom w rjadach hosćićela jenož tak klacaše – samo, jako jeho hrajerjo swobodnje před Kulowskim wrotarjom stejachu.

Tři dypki sej předewzali a jedyn docpěli

póndźela, 15. februara 2016 spisane wot:

SV Babelsberg 03

– FSV Budissa Budyšin 0:0

Zestawa hosći: J. Jakubov – Kolan, Patka, Pfanne, Čermák, Hausdorf, Reher, Heineccius (75. Rosendo), Kral (90. Heppner), Hansch (68. Salewski), Walther

Hru mjez koparskimaj cyłkomaj z Babelsberga a Budyšina je 1 688 přihladowarjow, mjez nimi tež někotři z Budyšina, minjeny pjatk wječor w Podstupimskim Karla Liebknechtowym stadionje do­žiwiło. Tomašej Henčlej, trenarjej Budissy, pobrachowachu zranjenjow a chorosće dla Christoph Klippel, Alexander Jakubov a Felix Kunert, ale tež Thomas Hoßmang, kiž dyrbješe pjateje žołteje karty dla wusadźić. Přiwšěm chcychu koparjo ze sprjewineho města tři dypki docpěć, hosćićel wězo tež. Dotal wšak njebě so jemu hišće poradźiło Budyšanow přewinyć.

W prěnim połčasu měješe Babelsberg lochke lěpšiny a wulkošansu. Ju pak ka­pitan Martin Kolan na wrotowej liniji wotwobara (17.). Paul-Max Walther, najlěpši třělc Budissy, měješe tři składnosće (18., 31., 43.), ale wosta bjez wuspěcha.

Jasny wuspěch

póndźela, 15. februara 2016 spisane wot:

ST Wóspork/Hrodźišćo

– ST 1922 Radwor 0:3 (0:0)

Zestawa hosći: Wróbl – B. Sćapan, Buša, Henke, Karwinski, Winar, Zähr, Omran, Šěrak, P. Sćapan (65. Šram), Kral

W nachwatanskej hrě přećiwo koparjam z Wósporka dyrbješe so Radworski trenar Pětr Bejmak wjacorych hrajerjow wzdać. Z jědnaćomi přijědźe wón do Wósporka, a woni partiju jasnje postajachu. Ani jónu njetrjebaše wrotar Wróbl třělwu wotwobarać. Přesłabe a přewidne běchu nad­běhi domjacych. Radworčenjo sej přećiwo defensiwnje nastajenym hosćićelam móžnosć po móžnosći sćerpnje nadźěłachu. Dobry domjacy wrotar pak přiwšěm tójšto Radworskich składnosćow w poslednim wokomiku znješkódni. Šěrak a Zähr na křidłomaj so přeco zaso přesadźištaj a zmóž­ništaj tak Omranej a Kralej strašne kopy na wrota. Tež Karwinski so z distancy wuspyta. Jeho třělwa pak wrota snadnje misny.

Widźał, słyšał, napisał (15.02.16)

póndźela, 15. februara 2016 spisane wot:

Awtor dźensa

Stefan Šmit

Bórze, lubi přiwisnicy serbskeje koparskeje wubranki žonow a muži, skónčnje zhonimy, hdy wotměja so hry předkoła europeady w juniju w Ital­skej. Hakle tydźenja sym z hłownym zamołwitym za turněr narodnych mjeńšin Siegfriedom Stockerom telefonował. Wot njeho chcych doskónčny hrajny plan europeady zhonić. Wón wšak praji, zo běchu tamniši čłonojo přihotowanskeho wuběrka hišće jónu wšitko tam a sem suwali a chcychu plan hač do minjeneho pjatka zestajeny měć. Hłowny zmysł dalšeho předźěłanja bě, zo so hry, kaž na přikład duele našeju serbskeju wubrankow, w samsnym času njepřewjedu. W prěnim naćisku mjenujcy tomu tak bě, zo dyrbještej łužiskej wubrance w předkole w samsnym času nastupić. Tajke dwojenja po słowach Siegfrieda Stockera nětko wjace njebudu.

Wuslědki (15.02.16)

póndźela, 15. februara 2016 spisane wot:

Wokrjesna wyša koparska liga

Bukecy – Hnašecy0:5 (0:0)

Póst Budyšin – Ralbicy/Hórki 0:2 (0:0)

Großröhrsdorf – Połčnica 5:0 (2:0)

Rakecy – Wachau2:0 (0:0)

Kinspork – Hory0:2 (0:0)

Chrósćicy – Kulow1:1 (1:0)

Łuty – Kumwałd1:7 (0:2)

Ramnow – ST Ćisk7:3 (3:0)

1. Chrósćicy 19 44  :  15 46

2. Hory 19 52  :  12 42

3. Großröhrsdorf 19 54  :  29 38

4. Ralbicy/Hórki 19 40  :  18 34

5. Kumwałd 19 52  :  35 33

6. Rakecy 19 34  :  30 29

7. Ramnow  19 40  :  40 29

8. Hnašecy 19 39  :  27 27

9. Póst Budyšin 19 42  :  39 27

10. ST Ćisk 19 42  :  41 26

Sport (12.02.16)

pjatk, 12. februara 2016 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki informuje

Halowy koparski turněr starych knjezow SJ Sokoł Ralbicy/Hórki budźe pjatk, 19. februara, wot 18 hodź. w Ralbičanskej sportowni. Pjatk, 10. junija, wobdźěli so Ralbičanske mustwo starych knjezow na jubilejnym 20. koparskim turněrje Serbskeho Sokoła w Njebjelčicach. Termin za lětušu sportowu wuměnu tež steji. Wot 24. do 26. junija pojědu Ralbičanske Sokołki a Sokoljo do Čěskeje do městačka Spálené Poříčí blisko Plzenja.

Ryćer startuje w Dortmundźe

Serbja wokoło Dortmunda a tež dalši zajimcy maja móžnosć, 20. a 21. februara w Dortmundźe němske halowe lochkoatletiske mišterstwa w starobnej klasy U 20 sćěhować. Ze staflu 4x200 m startuje tam Šunowčan Marko Ryćer.

Koparske dypkowe hry

13.02. 14:00 Póst Budyšin – Ralbicy

13.02. 14:00 Załom – Radwor

14.02. 11:00 Rakecy – Wachau

14.02. 12:00 Chrósćicy II – Něm. Pazlicy II

14.02. 12:00 Marijina hwězda II– Kulow II

14.02. 14:00 Chrósćicy – Kulow

14.02. 14:00 Großnaundorf – Njebjelčicy

14.02. 14:00 Mar. hwězda – Großharthau

14.02. 15:00 Wojerecy 1919 – Ralbicy

Blidotenisowe dypkowe hry

15.02. 19:30 Radwor – Budyšin 04 IV

18.02. 19:30 Póst Budyšin – Worklecy II

26.02. 19:30 Kamjenc – Konjecy

Volleyballowe dypkowe hry

25.02. 19:00 Sok. Budyšin – Wjazońca

25.02. 21:00 Sok. Budyšin – Budyšin se.

Jara napjaty a njerozsudny derby

štwórtk, 11. februara 2016 spisane wot:

Dźiwje micki z Worklec a Módro-běli z Wojerec běchu hosćo druheho mustwa Marijinych hwězdźičkow. Cyła šwita přihladowarjow bě přichwatała, a to wosebje wćipni na dwójny derby Worklecy přećiwo Pančicam. Škoda bě, zo falowaštej hosćićelej w nadběhu Bettina Weclichowa a Nadine Ćižankec. Tola tež Worklecy dyrbjachu bjez Anne Kramlowsky a Christiny Hermanec nastupić.

Marijina hwězda II – Viktoria Worklecy 1:2 (26:24, 21:25, 16:18)

Póstniska mučnota hrajerkow bě widźomna. Njetrjebawše zmylki so na woběmaj stronomaj přeco zaso jewjachu. Tak bě sadźba hač do kónca wurunana.

Worklecy jako prěnje w druhej sadźbje wotućichu. To přinjese jim dobry předskok, kotryž hač do kónca zakitowachu.

W tiebreaku namakachu so potom tež Marijine hwězdźički přeco lěpje do hry. Cyły čas nawjedujo dachu so na kóncu tola přelesćić. Z finalnym spurtom wutorhny jim hósć dobyće z 16:18.

Marijina hwězda – Módro-běli Wojerecy 0:2 (12:25, 22:25)

Wuslědki (11.02.16)

štwórtk, 11. februara 2016 spisane wot:

Wokrjesna klasa, stafla sewjer – žony

1. Módro-běli Wojerecy II  12 22 : 2

2. ST Viktoria Worklecy 10 14 : 6

3. ST Marijina hwězda II 12 14 : 10

4. SC Wojerecy 10 8 : 12

5. MSV Budyšin 04 III 10 6 : 14

6. ST Marijina hwězda III 12 2 : 22

Furiozny hrajny dźeń z dwojimaj dobyćomaj

srjeda, 10. februara 2016 spisane wot:

Jako halowy rěčnik Roman Hajnk po zwučenym wašnju Worklečanskich volleyballistow předstaji, so tróšku časa miny. K prěnjemu razej w tutej sezonje běchu mjenujcy wšitcy akterojo přitomni – tež Clemens Eckert, kiž bě zaso raz do domizny přichwatał. To běše tež wažne, wšako chcychu Worklečenjo z wuspěchomaj zwisk k načolnikej z Kupoje dźeržeć a sej hišće minimalnu šansu na mišterstwo wobchować. Do Worklec běštej tón dźeń posledni tabulki z Mittelherwigsdorfa a třeći z Kundraćic přijěłoj.

Viktoria Worklecy – Traktor Mittelherwigsdorf 3:0 (25:13, 25:14, 25:16)

Prěnja hra njeby směła poprawom k wulkim problemam wjesć, w předehrě pak Worklečenjo přećiwo Mittelherwigsdorfej najlěpši wukon njepokazachu. Tuž běchu warnowani a hnydom z najlěpšej šěstku započachu, zo njebychu žane nje­trjebawše dypki zhubili. To so tež poradźi. Fanam pokazachu najrjeńši volleyball. Čiste přiwzaća, precizne přihrawki a sylne nadběhi postarachu so wo spěšny předskok. Tak dóstachu hrajerjo na ławce hižo zahe swoju šansu.

Wuslědki (10.02.16)

srjeda, 10. februara 2016 spisane wot:

Volleyball, wobwodna liga, mužojo

1. ST Kupoj Nowa Łuka 12 34 : 11 31

2. ST Viktoria Worklecy  12 32 : 10 30

3. Módro-běli Wojerecy II 12 26 : 18 21

4. TSV Kundraćicy 11 20 : 20 17

5. OSC Lubij 12 21 : 24 15

6. TuS Niska 10 19 : 22 14

7. VfB Zhorjelc 12 21 : 28 14

8. TSG Hamor Běła Woda 11 11 : 30 7

9. Tra. Mittelherwigsdorf 10 7 : 28 4

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND