Město z letargije wubudźić

štwórtk, 16. apryla 2015 spisane wot:
Dale na stronje

Biskopicy su zhubili status jako wokrjes­ne město a dobre mjeno jako Stejni­šćo twara ratarskich mašinow. Mnozy, kotrymž je město lube, no­chcedźa so z tuchwilnej stagnaciju wotna­makać.

Biskopicy (SN/JK). Infrastrukturne a hospodarske wuměnjenja města a wokoliny spóznać a je na dobro rozrosta ho­spodarstwa a města wužiwać bě zaměr wčerawšeho hospodarskeho foruma w Biskopicach. Přeprosyło bě w přihotach na wólby wyšeho měšćanosty tamniše hospodarske spěchowanske towarstwo. Přišli njeběchu jenož městni předewzaćeljo, ale tež hosćo z Pólskeje a Čěskeje, kotřiž so za hospodarske zwiski z městom blisko sakskeje stolicy zajimuja.

Wuspěšne koncepty prašane

srjeda, 15. apryla 2015 spisane wot:

Hospodarska iniciatiwa Łužica (WiL) je zahajiła wubědźowanje wo myto LEX 2015. Dwanaty raz prašane su koncepty za załoženje, dalewjedźenje abo roz­šě­rjenje předewzaća.

Choćebuz (SN/JK). Zhromadnje z partnerami a lońšimi mytowanymi zahaji hospodarska iniciatiwa Łužica (WiL) wčera lětuše wubědźowanje wo myto za zało­žerjow eksistency – LEX 2015.

Znowa su Łužičenjo namołwjeni, so wo jedne ze štyrjoch mytow požadać. WiL jako zarjadowar wubědźowanja wupisa štyri myta w cyłkownej hódnoće 10 000 eurow. Z 2 000 eurami počesća lětsa najlěpši předewzaćelski koncept w IT-branši. Předsyda hospodarskeje iniciatiwy Łužica a předsyda jury LEX 2015 Michael von Bronk předstaji wčera modality lětušeho wubědźowanja. Wone je wuměrjene na studentow, absolwentow wysokich šulow, wědomostnych sobudźěłaćerjow, přistajenych, załožerjow a předewzaćelow wšitkich branšow. Zapodać móža požadarjo koncepty k załoženju, dalewjedźenju abo rozšěrjenju předewzaća. Wuměnjenje je, zo so koncept we Łužicy zwoprawdźi a zo njeje starši hač štyri lěta.

Serbska ćišćernja njepotrjechena

srjeda, 15. apryla 2015 spisane wot:

Pobrachowacy wobrot je k tomu wjedł, zo je Zhorjelska ćišćernja Maxroi insolwencu přizjewiła. Zawod pak dale dźěła a chce dowěru kupcow wróćo zdobyć.

Budyšin/Zhorjelc (SN/at). Zhorjelska ćišćernja Maxroi je w nachwilnym insolwencnym zarjadnistwje. Powěsć, kotraž so minjene dny po Łužicy šěrješe, móhła jenož tych překwapić, kotřiž wo ćežach na tradicije bohateho domu njewědźachu. Loni kónc januara bě Budyska Serbska ćišćernja (LDH) wjetšinu towaršnikowych podźělow Zhorjelskeje firmy přewzała. Jednaćel LDH Robert Czyzowski wupraji so tehdy w rozmołwje ze Serbskimi Nowinami optimistiski nastupajo saněrowanje firmy Maxroi. Z koncentraciju digitalneho ćišća w měsće nad Nysu a ofsetoweho ćišća w Budyšinje chcychu lěpšiny za wobě stronje docpěć a jimaj hospodarski přichod zaručić. Serbska ćišćernja je takrjec maćerne předewzaće, Maxroi samostatna wotnožka.

Serbska debata

nowostki LND